حضرت عبدالبها و محور حقیقی وحدت عالم انسانی

http://lab.noghtenazar2.info/node/1523
چاپ
برای دوستان خود بفرستيد

حضرت عبدالبها و محور حقیقی وحدت عالم انسانی(۱)

نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)

۹ می ۲۰۱۷

ترجمه مهرداد جعفری

در این سری مقالات، حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد حضرت بهاءالله، مورد نظر بوده و می باشد.

رفتار و کردار حضرت عبدالبهاء را در اسفار غرب که در آخرین دهۀ حیات مبارکشان انجام گرفت از ایشان مشاهده نمودیم. در طول این اسفار حضرت عبدالبهاء به ترویج اصول و تعالیم پدر بزرگوار خود مانند وحدت عالم انسانی، ترک تعصّبات، تساوی حقوق مردان و زنان و تعدیل معیشت پرداختند. نوشتۀ زیر توضیحی دربارۀ حضرت عبدالبهاء در طول آن اسفار را نشان می دهد که ایشان چه نفسی بودند:

«آن طلعتِ نورا به نحوی خستگی‌ناپذیر در هر فضای اجتماعی در منازل و نوان‌خانه‌ها، در کلیساها و کنائس، در پارک‌ها و میادین عمومی، در قطارها و کشتی‌ها، در باشگاه‌ها و انجمن‌ها و در مدارس و دانشگاه‌ها، به ابلاغ و انتشار تعالیم مبارک اقدام نمود و با قاطعیّت کامل ولی با شیوه‌ای بی‌نهایت آرام و متین به دفاع از حقایق پرداخته، اصول و مبادی الهیّه را بر طبق مقتضیات این عصر تشریح فرمود. آن حضرت بدون اَدنیٰ فرق و تمایزی و به مقتضای نیاز افراد، برای همگان، اولیای امور، دانشمندان، کارگران، کودکان، والدین، تبعید‌شدگان، فعّالان اجتماعی، روحانیون و شکّاکیون - پیک محبّت، سرچشمۀ حکمت و مایۀ تسلّی و راحت بود. هم‌چنان که قلوب‌شان را به اهتزاز می‌آورد، فرضیّات‌شان را زیر سؤال برده، به دیدگاه‌شان جهت جدیدی می‌بخشید و آگاهی‌ آنان را وسعت داده قوایشان را در مصالح عالم انسانی متمرکز می‌ساخت. هیکل اَطهَر قولاً و عملاً، چنان همگان را مورد مَحَبَّت و شفقت و جود و کرم خود قرار می‌داد که قلوب به کلّی تقلیب می‌شد و هیچ‌کس از حضور مبارک محروم بازنمی‌گشت.»(۳)

تقریباً بدون آگاهی صحیح به مقام حضرت عبدالبهاء بسیار مشکل است استنباط صحیحی از دیانت بهائی بدست آورد. ولی هنوز تا حال به مقام و موقعیّت حضرت عبدالبهاء در آثار حضرت بهاءالله نپرداخته ایم.

همانطوری که در مقالات قبلی اشاره گردید توسعۀ وحدت عالم انسانی یکی از تعالیم اساسی حیاتی و رسالت حضرت بهاءالله است.

تا حال عالم انسانی شاهد تفرقه و جدائی هریک از ادیان گذشته بوده که بعضی صدها و یا هزاران سال به طول انجامیده.
انشعاب در یکپارچگی عالم انسانی کلاً باقی مانده همین تفرقه های ادیان می باشد. شاید بتوان اختلاف ما بین سنّی و شیعه و یا کاتولیک و ارتدکس را به عنوان مثال در نظر آورد که امروزه از نظر تفرقه به ذهن متبادر می شود. اختلافات قدیمی مابین بشر امروزه هم هنوز در میان عالم انسان مشاهده می شود.

صلح حقیقی جهانی و رفاه جامعه تا جائی که تقرقه مابین ادیان مختلف در جهان ادامه یابد امری است غیرقابل تصوّر. حضرت بهاءالله در این مورد می فرمایند:

« این اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر به اتّحاد و اتّفاق» (۴)

پاورقی ها:
توجّه: برای «محفوظ بودن حقّ چاپ» به اصل مقاله به انگلیسی مراجعه فرمائید.
(۱). این مقالۀ شمارۀ ۳۳ نویسنده می باشد.
(۲). مایکل کِرتوتی به مناسبت جشن دویستمین سالگرد تولد مبارک حضرت بهاءالله که در ۲۱\۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار می گردد تعهّد شخصی نموده که تا آن روز ۲۰۰ مقاله در مواضیع مختلفه دیانت بهائی بنویسد، برای اصل این مقاله ها مراجعه کنید به http://beyondforeignness.org/
(۳). پیام رضوان ۲۰۱۱ بیت العدل اعظم.مراجعه کنید به http://www.payamha-iran.org/
(۴). منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، شماره ۱۳۱.

نظر خود را بنويسيد