رؤیای پدری محترم

http://lab.noghtenazar2.info/node/1699
چاپ
برای دوستان خود بفرستيد

رؤیای پدری محترم (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۱۷ ژوئیه ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

میرزا عباس بزرگ نوری، پدر حضرت بهاءُالله، یکی از وزاری دربار دولت ایران بود. در سال 1817 میلادی همسر محترم ایشان خدیجه خانم سوّمین فرزند خویش را به دنیا آوردند که ایشان حضرت بهاءُالله بودند.

هنگامی که حضرت بهاءُالله هنوز فرزندی خردسال بودند پدر ایشان در خواب رویائی دیدند که فرزندشان در اقیانوسی بسیار وسیع در حالِ شنا هستند و هیکلِ مبارک ایشان به نورانیّت خاصّی می درخشید که اطراف ایشان را نور می بخشید. موهای بلند و سیاه حضرت بهاءُالله در سطح آب در تمام جهاتْ مَوّاج بود و تعداد زیادی از ماهیان که در اطراف ایشان بودند هر یک سرِ هر تارِ موئی را به دهان گرفته بودند و به هر سمتی که حضرت بهاءُالله شنا می فرمودند این ماهیان هم به همان سمت روان می شدند ولی هیچ کدام از ماهیان صدمه ای به ایشان وارد نمی آوردند و حتّی یک تارِ مو هم از سرِ مبارک کم نشد و نمی توانستند حضرت بهاءُالله را از شنا کردن به هر جهتی که مایل بودند منع نمایند.

صبح روز بعد که تمام جزئیات این رؤیای عجیب را در ذهن داشتند، جناب وزیر از مُعبّر خوابی خواستند که برای ایشان خواب را تعبیر نماید و مُعبّر با دقت به گفتار وزیر در مورد خواب توجّه نمود و خواب ایشان را چنین تعبیر نمود.

«جناب وزیر اقیانوس وسیعی را که در خواب دیدید که فرزند خویش در آن بودند عبارت از عالم می باشد و فرزند شما مسلّط بر این عالم خواهد شد. گروه ماهیان مردم عالم هستند که مشکلات فراوانی برای ایشان فراهم خواهند آورد ولی هیچیک قادر نخواهند بود که ایشان را از آنچه که مایلند منع نمایند و مردم در حول ایشان جمع می گردند و به ایشان متّکی خواهند بود و هیچیک قادر به صدمه زدن نخواهند بود.»

برای جشن دویستمین سال تولّد حضرت بهاءُالله جامعۀ بهائیان انگلستان فیلم کوتاهی تولید کردند که به رؤیای پدر ایشان اشاره می کند و علاوه بر آن به معرّفی فیلمی که قرار است به همین مناسبت انتشار یابد می پردازد.
https://www.youtube.com/watch?v=Du72xUajJQI&feature=youtu.be

پاورقی ها:
توجّه: برای «محفوظ بودن حقّ چاپ» به اصل مقاله به انگلیسی مراجعه فرمائید.
(۱). این مقالۀ شمارۀ ۱۰۲ نویسنده می باشد.
(۲).مایکل کِرتوتی به مناسبت جشن دویستمین سالگرد تولّد مبارک حضرت بهاءالله که در ۲۱\۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ برگزار می گردد تعهّد شخصی نموده که تا آن روز ۲۰۰ مقاله در مَواضیع مختلفۀ دیانت بهائی بنویسد. برای اصل این مقاله ها به: http://beyondforeignness.org/ مراجعه فرمائید.

نظر خود را بنويسيد