می شود خورشید را پشت هزاران ابر پنهان کرد؟!

http://lab.noghtenazar2.info/node/973
چاپ
برای دوستان خود بفرستيد

منبع: رادیو کوچه

تقدیم :به همه آزادگان در بند

می شود دست مرا بست و مرا در بند و زندان کرد
می شود با نام دین هر روز

حکم بر اعدام و حبس بی گناهان کرد
خانه باشد یا محل کسب روزی ..!

می شود آتش زد و سوزاند
می شود آباد را یک لحظه ویران کرد !

می شود ساعات طولانی
مادری در انتظار دیدن فرزند را

با وعده ی فردای پوشالی پریشان کرد
با طلوع صبح فردا

وعده ی دیروز را با خدعه کتمان کرد..!
با نشان مَهر پیشانی

با دغل کاری پنهانی
می شود هر کافری را از مسلمانی پشیمان کرد!!

ای شما که نیم شب در خانه ی این مردم آزاده می ریزید
بر هراس کودک هر خانه می خندید ..

دستهای بیگناه مردمان را ساده می بندید
می ریزید ... می هراسانید و می خندید

با شمایم .. با شما
آیا
می شود خورشید را پشت هزاران ابر پنهان کرد؟!

نظر خود را بنويسيد