سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

آخرین مقاله از 200 مقالۀ آقای مایکل کرتوتی به مناسبت دویستمین سالگرد ولادت حضرت بَهاءُالله، با عنوان «پایان سفر»، با توضیحی از سایت نقطه نظر

دوستان و همراهان بسیار عزیز

همان طور که در دو سال اخیر ملاحظه فرمودید، سایت نقطه نظر مبادرت به ترجمۀ 200 مقاله از آقای مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) از سایت ایشان به آدرسِ:
https://beyondforeignness.org/ نمود. آقای کِرتوتی طبق قرارشان 200 مقاله را همزمان با دویستمین سالگرد ولادتِ پُرشکوهِ حضرت بَهاءُالله در 22 اکتبر 2017 به اتمام رساندند، ولی ترجمۀ مقالات و ویرایش و آماده سازی آن برای انتشار در سایت نقطه نظر تا حال طول کشید. از جمله عللِ این تأخیرِ طبیعی- علاوه بر ترجمۀ کلِّ هر مقاله- یافتنِ اصل نصوص مبارکه و بیانات و مطالبِ مندرج در مقالات به زبان اصلی بود که به همّتِ والای مترجم عزیز آقای مهرداد جعفری انجام شد. از عللِ دیگر تأخیر، ویرایشِ یک یک مقالات و نیز اِعراب گذاریِ نصوص عربی و آوردن مضمون آنها به فارسی- از جمله با مقایسۀ متن انگلیسیِ آثار- و نیز اِعراب و معنی لغات مشکل در مقالات بود.

اینک که این مهمّ مصادف با شبِ هفتادم نوروز 1398 سالگرد صعودِ محبوبِ اَبهیٰ به انجام رسیده، سایت نقطه نظر امیدوار است دوستان و خوانندگان عزیز از خواندن مقالات مزبور مسرور گشته حظِ روحانیِ موفور برده باشند. در چنین شبِ مقدّسی آرزو دارد کُلّ مؤیَّد به این تأکیداتِ معهدِ اَعلیٰ در پیام ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ به مناسبت یومِ عهد و میثاق حضرت عَبدُالبهاء، مُبَیِّن و جانشین منصوصِ اَبِ حنونشان، گردیم که می فرمایند:

«تنها سه سال به صدمین سال صعود مولای حنون [حضرت عَبدُالبَهاء] باقی مانده تا بهائیان در سراسر عالم گردِ هم آمده مسافتی را که در اوّلین قرنِ عَصرِ تکوین طیّ نموده‌اند به یاد آرند. امید آن که عزیزانش، فرداً و جمعاً، به تدریج و روز به روز، متزایداً تجسّمِ بارزِ نصایحِ مبارک گردند: در امر مبارک متّحد و بر میثاق راسخ و استوار باشند؛ از تهمت و افترا احتراز جویند و هرگز به مذمّت دیگران لب نگشایند؛ بیگانه نبینند بلکه همه را اعضای یک خاندان شمرند؛ نظرات مختلف و آرای متضاد را کنار گذارند و در طلب مقصدی واحد و هدفی مشترک کوشند؛ حُبِّ جَمالِ مبارک چنان بر جمیع اعضا، اجزا و ارکان‌شان مستولی گردد که اثری از اِلقائاتِ عالَمِ بشری باقی نماند؛ در تبلیغِ اَمرُالله به دل و جان و در نهایتِ اِتّحاد و اِتّفاق قیام نمایند؛ صَفاصَف به پیش روند، متّحداً متّفقاً مُعین و ظَهیرِ یکدیگر شوند؛ به حُسنِ اَخلاق، استقامت، قدرت و صَلابَت مُزَیَّن گردند؛ قدرِ این آیینِ نازنین را بدانند، به موجبِ تعالیمِ آن حرکت و سلوک نمایند، سبیلِ مستقیم بپیمایند و آن را به مردمان بنمایند.

در حقّ فرد فرد شما دعا می‌کنیم که به تحقّق والاترین منویّات مولای محبوب توفیق یابید.
اِمضا: بیت العدل اعظم» (ترجمه)

سایت نقطه نظر: http://noghtenazar.org/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پایانِ سفر (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۳ اکتبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

حال آخِر سفر رسیده که حقیقتاً قابل تصوّر نیست که به چنین نتیجه ای رسیده. یکی از نتایج بسیار شیرین حاصله از این سفر این بود که بسیاری از یارانِ اِلهی و دوستان متّفقاً گِردِ هم آمده و دویستمین سال تولّد حضرت بَهاءُالله را جشن گرفتند. مشاهدۀ درخشیدن نورِ مَحَبَّتِ حقیقیِ حضرت بَهاءُالله در چهرۀ تمامی پیروانِ اَمرِاِلهی [دیانت بهائی] شاهد آن است که تا چه حَدّی جمعاً مایلند مراتب سپاس و قدردانی خویش را برای آنچه که حضرتشان برای بندگان خویش مُیسّر فرمودند به درگاهِ مبارکشان تقدیم نمایند. مشاهدۀ تقدیمِ مَحَبَّتِ حقیقی بی شماری با اعمال و رفتاری خَلّاق و بی نظیر به در گاهِ مبارکشان به مناسبتِ جشنِ دویستمین سال باعث شَعَف و سُرورِ بی نظیر فراوان در قلوب عُشّاقِ اِلهی است.

سیستم های تفکّر در آموزه های حضرت بَهاءُالله (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

در دوران حاضر که بشر در عصر تکنولوژی امروزه به حیات خویش ادامه می دهد و برای فهم و ادراک بهتر امور جهان علاوه بر بسیاری از امکانات دیگر اصول اساسی و قواعد روش تجزیه و تحلیل را هم به کار می گیرد. علی رغم موجودیّتِ خطرِ ساده نمودن بی حَدِّ قواعد روند تجزیه و تحلیل، حقیقت هر نظامی را می توان به قسمت های کوچک ترِ قابلِ فهمی مستقل تقسیم نمود که بتوان امکان درک بهتر هر یک را به وجود آورد. این نحوۀ طرز تفکّر می تواند روشی مفید برای پیدا نمودن راه حلّ تعدادی از مسائل ویژه ای باشد که نتایج بسیار مطلوبی را به وجود آورد و یا خواهد آورد. در نتیجه موفّقیّتِ چنین روشی بجای خود و از طرف یک یک افراد باید منصفانه مورد قدردانی قرار گیرد زیرا هر چند که ممکن است به نظر روشی نامتجانس باشد ولی در سطح وسیعی در بهبود رفاه نوع بشر کمک می نماید.

مانند بسیاری از اقدامات و روش هایی که انسان به کار می گیرد استفاده از روش تجزیه و تحلیل برای حلّ مسائل در عین حال روشی کامل نبوده و دارای نواقصی هم می باشد. به عنوان مثال اختراع یک وسیلۀ تکنولوژی برای حلّ مسأله ای بخصوص در بعضی از موارد اشکالات و مسائل غیرقابل پیش بینی دیگری را به وجود می آورد که از خارج محدودۀ همان نظامِ تفکّرِ اوّلیۀ تجزیه و تحلیل که در نظر بوده به وجود آمده. ممکن است آلودگی محیط زیست و یا تنها شدن (تنهائی) نفوس در جامعه را به علت مجزّا نمودن و از هم گسستگی فعّالیّت های اقتصادی و فعّالیّت های اجتماعی از یکدیگر در جامعۀ بشری به عنوان مثال به کار برد.

نکتۀ دیگری که می توان مرتبط با روش تفکّر انتقادی تجزیه و تحلیلی (شاید هم نادرست) که روشی بسیار عاقلانه در رفتار است دانست امکان دارد کاربردی ناشناخته و غیر قابل تشخیص را به وجود آورد.

به کار گرفتن تجزیه و تحلیل در فرایند تفکّر هم طریق و روش جانشینی (ثانویه ای) است که می توان به وسیلۀ آن بسیاری از مسائل جهان را دقیقاً درک، استنباط و قبول نمود و این در حالی است که برای حلّ بسیاری از مسائل این روش لازم می باشد و همان طوری که در بسیاری از موارد تجربه نشان داده به کار گرفتنش عملاً نتیجۀ مثبت به بار آورده. یکی از مسائل محسوس در این مورد می تواند نحوۀ رفتار آب و هوای جهانی و یا نحوۀ رفتار بازار بورس و یا حتّی نحوۀ رفتار پیچیدۀ مایعات را مشاهده کرد. از شروع قرن بیستم به بعد بسیاری از نفوس به همراه دانشمندان به نظام و فرایند تفکّر مجموعه ای (بررسی تمام جوانب مشکلات) توجّه خاصّ بیش تری نمودند.