سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

فکر قوی ترِ صلح (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۵ ژوئیۀ ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

«هر وقت فکرِ جنگ خطور کند با فکرِ قوی تر صلح آن را مقاومت نمایید.» ۳

این بیانِ حضرت عبدُالبهاء یکی از قوی ترین بیانات ایشان می باشد که در ذهن و خاطر باقی می ماند و آن را در خطابه ای که در سال ۱۹۱۱ ایراد شده اظهار فرمودند.

«از شما می خواهم هر یک افکار خود را متوجّهِ مَحَبَّت و اِتّحاد کند. هر وقت فکرِ جنگ خطور کند با فکرِ قوی ترِ صلح آن را مقاومت نمایید. خیال و فکرِ عداوت را باید با فکری قوی تر که مَحَبَّت است محو کرد. فکر جنگ عامل خرابیِ یگانگی و رفاه، رضایت و خرسندی است. فکرِ مَحَبَّت سازندۀ اُخوّت، صلح، مَودّت و سُرور است.» ۴

حضرت عبدُالبهاء اکثراً با به کار گرفتن کلمات ساده که مطالب عمیقی را در بطن دارند بیانات می فرمودند. عمق و بصیرتی که علی رغم حیاتی مَملو از زندان و تبعید داشتند نشانه ای غیر از عشقِ عمیقِ خالص چیز دیگری در آن دیده نمی شد.

هر از چندی نفوسی فوق العاده در جامعۀ بشری ظاهر می شوند که علی رغم تحمّل صدمات زندگی قادر شدند حقیقتاً صفات و کمالات انسانی را در حیات خویش به مَنصّۀ ظهور برسانند. این نفوس معدوده توانستند طریق حیات حقیقی را به همنوعان خویش نشان داده تا آنان هم بتوانند توانائی انجامش را در خود یافته و راهشان را تعقیب نمایند. حضرت عبدُالبهاء پیامبر نبودند و در حیات خویش سعی نمودند که این نکته را ما دقیقاً درک نمائیم و شاید به همین دلیل است که می توان احساس تقرّبِ خاصّی به ایشان نمود زیرا حضرت عبدُالبهاء مایل بودند ما در پیِ اَقدامِ ایشان طیّ نمائیم هر چند آن چنان ساده نیست که در آن طریق قدم گذاشت.

احساس خشم و تصوّر نزاع براحتی بر ما غالب می شود و باید از اعماق موجودیّتِ انسانی تحت کنترل قرار گیرد تا این که مَحَبَّت بتواند جایگزینش گردد. تغییر و بهبودی این جهان آن چیزی نیست که بتوان در خارج از خویش یافت زیرا خواستی است در درون قلوب و فِی الواقع تنها چیزی را که ما قادریم تغییر دهیم وجود خویش است. دنیای مادّی تنها شَبَحی است از عالمِ حقیقی که در قلوب انسان ها جای گرفته.

برگرفته از: http://news.persian-bahai.org/1241

۰۸ اسفند ۱۳۹۶ (۲۷ فوریه ۲۰۱۸)

جامعۀ جهانی بهائی، بروکسل- بیش از ۱۰۰ عضو پارلمان اروپا و پارلمان‌های‌ کشورهای اروپا بیانیه‌ای را امضا کردند که خواستار آزادی فوری زندانیان بهائی در یمن از جمله آقای حامد بن حیدرا (Hamid bin Haydara) شده است. آقای حیدرا در اوایل سال جاری به اعدام در ملأعام محکوم شد. این نامه خطاب به مقامات حوتی که صنعا، پایتخت یمن را تحت کنترل دارند صادر شده است.

به دنبال موج اخیر http://news.persian-bahai.org/1163 آزار و سرکوب جامعۀ بهائی صنعا، ۱۰۳ امضا کنندۀ این نامه از جمله از اتریش، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسپانیا، هلند و بریتانیا به خیل کثیری پیوسته‌اند که در سراسر دنیا اقدامات مقامات حوتی را محکوم می‌کنند. ماه گذشته، تعدادی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواستی به مقامات حوتی مبنی بر ابطال حکم آقای حیدرا منتشر کردند. کمیتۀ حقوق بشر پارلمان اروپا نیز در جلسۀ ژانویۀ ۲۰۱۸ خود این موضوع را مورد بررسی قرار داد.