سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

تعداد بهاییان نسبت به 160 سالی كه از پیدایش آن می گذرد بسیار اندك است. برخواننده این سطور پوشیده نیست كه هر یك از ادیان الهی با مقصد و هدف خاصی در زمان خاص و موقعیت جغرافیایی مشخص ظهور نمودند. این ادیان به فرمان خداوند برای هدایت مردمان یك سرزمین و در یك مقطع تاریخی معین، مأموریت خود را به انجام رساندند. مثلأ حضرت موسی و دیانت یهود برای نجات مردم از ظلم فراعنه در سرزمین های مقدس ظاهر شد. هدف دیانت یهود آزاد ساختن مردم سرزمین شعیب و مصر بود و در بیابان سینا مركز حكومت و اقتدار خود را تأسیس فرمود. دیانت حضرت مسیح برای جمع آوری و متحد ساختن قوم یهود و قبائل دوازده گانه این دیانت كه پراكنده شده بودند، ظاهرشد. مكانی كه دیانت حضرت مسیح برای تأسیس حكومت مذهبی خویش معین نمود، سرزمین ناصره و بیت لحم و نواحی اطراف آن بود و تا سال های بسیار طولانی مسیحیان در این سرزمین، یعنی خاورمیانه امروز دور هم گرد آمدند. همچنین، دیانت اسلام برای تربیت و تعلیم مردمان شبه جزیره عربستان و نجات قوم عرب از توحش و جاهلیت ظاهر شد.

روزنامه هم نظر سمنان شماره 30 سال دوم مورخ سه شنبه 18 مهر 1385
سردبیر محترم روزنامه هم نظر
در صفحه «معارف» شماره 30 سال دوم مورخ سه شنبه 18 مهر 1385 بحثی درباره دیانت بهائی تحت عنوان تاریخچه فرقه بهائیت پرداخته اید که ضروری بود در مورد مندرجات آن، نکاتی ذکر شود و از آن جا که مطلب مربوط فاقد نام نویسنده است لذا بنا به عرف مطبوعات، آن جناب مخاطب قرار گرفت و انتظار می رود که در همان ستون درج شود.
مقاله مذکور علاوه بر اینکه بدون نام نویسنده است بدون مأخذ هم می باشد. برای دهها مطلب و نقل قول مستقیم و غیرمستقیم حتی یک مأخذ و مرجع هم ذکر نشده است. مطالب این مقاله معجونی از حقایق، نیمه حقایق، برداشتهای نادرست، تحریفات، دروغهای بدیهی و اکاذیب واضح است که با زیرکی توانسته امر بهائی را وارونه جلوه دهد. تصدیق می فرمائید که در پاسخ به این مقاله فقط باید نوشت که :
«لطفاً قبل از هرچیز مدارک و مآخذ و مستندات خود را ارائه فرمائید»