سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

در اواخر ماه مه امسال وزیر خارجهء جمهوری اسلامی آقای منوچهر متکّی در طی سفرش در جنوب شرق آسیا اعلام داشت که در سال آینده «همایش حقوق بشر و تنوع فرهنگی» در ایران برگزار خواهد شد. در پی این خبر صدا و سیمای ایران (تلویزیون جام جم) با افتخار و مباهات از صدور اوّلین منشور حقوق بشر توسط کوروش کبیر یاد کرد. همه میدانیم که کوروش پس از فتح بابل هزاران اسیر یهودی را که سالها در حبس و زندان حکّام جابر آن دیار بودند آزاد کرد و در طی فرمانی اعلام داشت که در قلمرو وسیع ایران همهء اقوام و مذاهب از حمایت دولت برخوردارند و با امنیّت کامل می توانند به کار و زندگی خویش مشغول باشند.
برای هر فرد ایرانی یادآوری چنین پیام انسانی از فرمانروای کشور باعث سرافرازی و مباهات است. میدانیم منشور جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در دسامبر 1948 یعنی پس از 1500 سال از فرمان کوروش به تصویب دول عالم رسید و اعلان گردید. علی ایّحال آنچه امروز مهمّ است پذیرش و اجراء دقیق اصول این اعلامیهء جهانی است که در منتهای دقّت توسط نمایندگان ملل مختلف تدوین و تنظیم شده و بامضاء همهء دولتها منجمله کشور ایران رسیده است.

انتشار در سایت دیدگاه(1)

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی مذهب وعقیده، خانم اسماء جهانگیر، در آغاز سال جاری شمسی ( 20 مارچ 2006 میلادی )، طی بیانیه ای نگرانی خود را از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه بهائیان ابراز نمود .