سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

مقاله ای كه در ادامه می آید پاسخی است به مقاله «چالش ولایت در بیت العدل». در این مقاله مولف بهائیان را به دو گروه تقسیم نموده است. گروهی كه معتقدند حضرت ولی امرالله جانشین خود را مشخص نموده است و معتقد به ادامه ولایت امر در جامعه بهائی بودند و گروهی كه اعلان نمودند حضرت شوقی افندی وصیتی ننموده است یا وصیتی از ایشان به دست نیامده است و قائل به انقطاع ولایت امر شدند و مدیریت را به بیت العدل بدون ولی امر سپردند. این مقاله اگر چه در ظاهر بصورت مناظره تالیف گشته است لیكن در واقع امر، بطور ضمنی تلاش و كوشش در جهت اثبات و القاء رای گروه اول می نماید و این در حالی است كه اصولا بیان آنكه بهائیان به دو گروه منشعب گشتند خود فرضی است نادرست و پاسخی جداگانه می طلبد. بنابراین از پرداختن به شبهات فرعی القاء شده در مقاله صرف نظر می نمائیم و به هسته مطلب می پردازیم.

در پاسخ به نامه جناب عمید زنجانی با عنوان « خدمت بهاییان » به استحضار آن جناب و خوانندگان محترم كه طالب حقیقتند و چشم انصاف می گشایند می رسانم كه لازمه نگارش هر متنی بر له و یا علیه فرد و یا جامعه ای تحقیق و تفحص در باره اعتقادات ایشان است. نگارنده نامه «خدمت بهائیان» متاسفانه بدون توجه به این مهم و چنانچه معروض می گردد حتی بدون اطلاع از اعتقادات مسلمین دست به نگارش برداشته است.