سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

چشم باز وگوش باز واین ذکاء
خیره ام از چشم بندی خدا
مولانا
چندی پیش برای شرکت در کنفرانس ادب و هنر ایران به آمریکا میرفتم طبق معمول در مرز توقف کردم مأمور مربوطه شروع به سؤالات نمود. مرز خلوت بود و درجائی کم رفت و آمد قرار داشت. وقتی فهمید ایرانی هستم اولین سؤالش این بود که برای چه آمریکا میروم من جواب دادم برای شرکت دریک کنفرانس ادب وهنر ایران وبعد برای آنکه به مسافرت من جنبه سیاسی ندهد توضیح دادم که جلسه از طرف بهائیان منعقد می گردد. بلافاصله گفت من در باره آئین بهائی شنیده ام ولی هیچوقت فرصت پیدا نکردم که بپرسم اساس اعتقادات شما چیست؟ من که در موقعیّتی نبودم تا بتوانم در باره اعتقادات و تعالیم بهائی اطلاعات کافی به سؤال کننده بدهم خواستم در چند کلمه اساس تعالیم بهائی را بیان کنم لذا به سادگی ودر نهایت اختصار به او گفتم اساس تعالیم ما عشق و وحدت است. Love and Unity))

دیدگاه کنونی مردم جهان، دنیائی محاط به انواع و اقسام مشکلات است که هر روز در بحبوههء گرفتاری های مختلف، باحادثه غیر منتظرهء دیگری رو برو و مقابل میشود، گهگاه بلاهای طبیعی از زمین و گاهی از آسمان فرا میرسد و انسان قرن بیست یکم در حالی که انتظارات افزون بر گذشته او دائماً در تزاید است روز بروز از سیستم های سیاسی و اقتصادی و حاکمیت های متنوع نیز گسسته تر و نا امید تر میگردد.
در تمامی این احساس نا امیدی رؤیای دور و برآورده نشده ای حضور دارد که میتوان آن را رؤیای عصر های دور بر روی کرهء خاک دانست.