سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

وقتی عنوان سایت بهائی پژوهی به گوش می‌خورد این امید زنده می‌شود كه بالاخره بعد از سالهای سال تهمت و افترای فراوان كه در نهایت بی‌انصافی در كشور ایران به دیانت بهائی وارد شده است افرادی پیدا شده‌اند كه به جای گوش سپردن به اتهامات وارده از طرف دشمنان، طالب تحقیق در مورد دیانت بهائی‌اند. كلمهء پژوهش و research كه در عنوان این سایت دیده می‌شود بسیار امیدبخش است چون نشان از حقیقت جویی و انصاف دارد. اما متأسفانه با ورود به این سایت همهء امیدها برباد می‌رود و می‌بینیم كه تحت عنوان پژوهش همچنان بازار تهمت و افترا و بی‌انصافی گرم است.
در اینجا به یكی از مقالات مندرج در این سایت، تحت عنوان وحدت عالم انسانی و اهانت به سیاهان افریقا می‌پردازیم كه در تاریخ 8 آذر 1385 توسط سردبیر محترم این سایت نوشته شده است. علت انتخاب این مقاله آن است كه منصفانه‌ترین مقالهء این سایت (به نظر نگارنده) است، زیرا به جای اینكه به دروغهای عجیب و غریب متوسل شود به یكی از بیانات حضرت عبدالبهاء استناد می‌كند كه بیان موثقی است. اما ببینیم از این بیان چگونه استفاده شده است.

از زمان ظهور دیانت جدید (بابی و بهایی) مخالفین که منافع خود را در خطر می دیدند به صورت های مختلف تمام تلاش خود را برای پنهان کردن حقیقت به کار برده اند و در این سبیل از تهمتهای ناروا و اکاذیب به عنوان حربه های به ظاهر مفید استفاده کرده اند. حتی نویسندگان کتب مختلف هم برای نوشتن مقاله یا کتاب درباره این دیانت بجای مطالعه کتب مذهبی آنان به ردیه ها مراجعه کرده اند و البته این حرکتی است که در زمان ظهور ادیان عتیقه چون دیانت یهود و مسیح و نیز دیانت اسلام از طرف مخالفین آنها صورت گرفته است.
اخیراً (1379)کتابی به نام «چهره های ناپیدا» توسط نشر لاله کویر یزد در 164 صفحه به ویرایش محمد آ. و چاپ افست سید الشهداء(ع) یزد در 5000 نسخه و با اهداف فوق الذکر منتشر شده است و متاسفانه جزو مدارک و اسناد کتابخانه ملي و مجلس شوراي اسلامي نيز میباشد. از سبک و نحوه نگارش و ماهیت این مجموعه، هر منصفی حتی بدون مطالعه کتاب و فقط با ورق زدن آن به عدم اعتبار و عدم سندیت این کتاب پی خواهد برد. در سطور ذیل سعی میگردد توضیحات بیشتری نسبت به این مجموعه در اختیار خوانندگان محترم بگذاریم.