سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

انتشار در سایت دیدگاه(1)

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی مذهب وعقیده، خانم اسماء جهانگیر، در آغاز سال جاری شمسی ( 20 مارچ 2006 میلادی )، طی بیانیه ای نگرانی خود را از اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه بهائیان ابراز نمود .

اقتباس از سایت نیونگاه(1)
در چند سال اخیر مطبوعات و رسانه های ایران توجه ویژه ای را به مباحث مربوط به آئین بهائی مبذول داشته اند. روزی نیست که جراید و مجلات و کتابها و سایتهای اینترنتی با پشتوانهء نظام جمهوری اسلامی درردّ دین بهائی مطلب ننویسند. تاثیر رسانه و عوام فریبی ناشی از ایجاد فضائی مسموم و استفاده از مطالب ساختگی و شبه تاریخی و تبلیغات همه جانبه یک نظام سیاسی بر علیه یک اقلیت دینی در جهت سرکوب اندیشهء نوین امری شناخته شده است.