سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

دو باور عمده در كشور ما وجود دارد كه هر یك گروهی از هموطنان عزیز را از تحقیق در مورد دیانت بهایی باز می دارد . یك اعتقاد آن است كه بشر اصولأ به دین نیازی ندارد و اعتقاد دیگر آن است كه پیامبر دیگری ظهور نخواهد كرد . اینها پیشداوری هایی هستند كه تا كنار گذاشته نشوند امكان تحقیق در مورد دیانت بهایی وجود نخواهد داشت. در این مقاله به مورد اول و در مقاله بعد انشاءالله به مورد دوم خواهیم پرداخت .
بعضی از هموطنان ما اعتقاد خود را به دین به طور كلی از دست داده اند و دین را عامل مشكلات و عقب ماندگی ایران می دانند .

به گفته گاستون باشلار، فیلسوف فرانسوی، اولین قدم در هر تحقیقی گسستن ازخویشتن؛ یعنی غلبه بر پیشداوری هاست. باید باورهای قبلی خود را درباره موضوع مورد تحقیق كنار بگذاریم تا بتوانیم منصفانه به دنبال حقیقت بگردیم. به این منظور باید به دنبال سابقه تحقیق باشیم؛ یعنی با كسانی كه در این موضوع تجاربی دارند مشورت كنیم و نوشته هایی را كه در این موضع موجودند مطالعه و بررسی كنیم .
در تحقیق در مورد یك دیانت جدید نیز مهمترین و دشوارترین مرحله غلبه بر پیشداوری ها و باورهای قبلی است. برای غلبه بر پیشداوری ها لازم است شناخت صحیحتری از دین خود به دست آوریم و بفهمیم كه چرا و چگونه به آن معتقدیم. كسی كه باور داشته باشد دینی كه به آن معتقد است اخرین دین الهی است هرگز در مورد حقانیت ادیان دیگر منصفانه تحقیق نخواهد كرد. پیروان همه ادیان همین باور را دارند و به همین دلیل از ایمان به ادیان بعدی محروم مانده اند . كسی كه فروع دین خود را حقایق ابدی بپندارد هرگز نمی تواند دینی را با فروع دیگر بپذیرد. كسی كه اصول دینی خود را تقلیدی آموخته باشد هرگز نمی تواند در اصول دین دیگری داوری درستی بنماید.