سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

مقدمه
با پذیرش استمرار ظهور پیامبران الهی، اكنون می توان پرسید: چه موقع خداوند پیامبری را مبعوث می فرماید؟ چه شرایطی ظهور دین جدید را ایجاب می كند؟
بدیهی است كه ظهور پیامبران مطابق نیاز بشر است. خداوند از ارسال پیامبران بی نیاز است و این كار را فقط به صرف رحمت خود برای هدایت نوع انسان انجام می دهد. پس عاملی كه سبب ظهور یك دین جدید می شود نیاز بشر به هدایت الهی است؛ تغییر اساسی در شرایط موجود است؛ عدم كفایت تعالیم ادیان قبلی در حل مشكلات بشر و كمك به تكامل اوست؛ گمراهی انسان ها و دوری ایشان از تعالیم اساسی ادیان است. دیانت مسیحی كی ظاهر شد؟ وقتی یهود اسیر دست رومیان شده بودند؛ وقتی كه از دیانت حضرت موسی جز ظاهر شریعت چیزی باقی نمانده بود و حقیقت دین كه فضائل عالم انسانی است مخفی مانده بود .

دو باور عمده در كشور ما وجود دارد كه هر یك گروهی از هموطنان عزیز را از تحقیق در مورد دیانت بهایی باز می دارد . یك اعتقاد آن است كه بشر اصولأ به دین نیازی ندارد و اعتقاد دیگر آن است كه پیامبر دیگری ظهور نخواهد كرد . اینها پیشداوری هایی هستند كه تا كنار گذاشته نشوند امكان تحقیق در مورد دیانت بهایی وجود نخواهد داشت. در این مقاله به مورد اول و در مقاله بعد انشاءالله به مورد دوم خواهیم پرداخت .
بعضی از هموطنان ما اعتقاد خود را به دین به طور كلی از دست داده اند و دین را عامل مشكلات و عقب ماندگی ایران می دانند .