سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

و اذا راوک ان یتخذوک الا هزواً اَهذا الذی بعث الله رسولاً (سوره فرقان آیه 44)
و الذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضه عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. (سوره الشوری آیه 15)
ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی برای مسئولین گروهِ اندیشه، در روزنامه جام جم، ملاحظه شد که در تاریخ 1/3/84 مقاله ای با عنوان«فرقه انحرافی ابتکاری» نوشته آقای سید مجتبی عزیزی انتشار یافته است. هرچند مولف محترم سعی نموده اند که دلائل و تحلیل های تاریخی را برای توجیه چگونگی گسترش آیین بابی و بهائی در ایران و سایر نقاط جهان ارائه دهند، با این حال توجه به نکاتی تاریخی و دینی که ذیلاً معروض می گردد، ممکن است ایشان را در نیل به حقیقت یاری رساند .

مقدمه:
جزوه ای را جلوی روی خود می بینم تحت عنوان «بهاییت چیست» كه از ابتدای آن هنوز به كلمه سوّم نرسیده به توهین پرداخته و باب معاندت گشوده ؛ صفحات را هر چه ورق می زنم و جلو می روم جز آثار خشم و نفرت نمی بینم. نویسنده محترم به خوانندگان نوید داده كه شما كه به دنبال كشف حقیقتنید با خواندن چند صفحه از این جزوه ، انشاءالله به آرزوی خود خواهید رسید و حقیقت را خواهید فهمید.