سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

دیروز روز تولّد نوه پنج ساله ام بود با او به صحبت نشستم واز مدرسه و هم کلاسیهایش پرسیدم او شروع به صحبت کرد از همه واز بهترین دوستش گفت در میان صحبت هاش متوجّه شدم که از رفتار یکی از بچه های هم کلاسیش خوشحال نیست ناگهان بطور غیر منتظره ای گفت: ولی من دوستش دارم گفتم چطور؟ بازبان شیرین کودکانه ای اظهارداشت: برای آنکه عبد البها میگوید: ما باید همه را دوست داشته باشیم.

از وقتی جریان صهیونیست ها در ایران خریدار پیدا كرد و یهود مورد تنفر واقع شد محققینی چند آب را گل آلود دیده، تمام سعی خود را صرف این نمودند كه اثبات نمایند كه (ریشه جریان بهائی، یهودی است) . یكی از پر كارترین این آقایان محقق، جناب عبدالله شهبازی است كه عناوینی متعدد، نظیر مورخ پر كار، محقق برجسته، پژوهشگر فعّال تاریخ و غیره را یدك می كشد و در تمام رسانه ها اعم از اینترنت، تلویزیون، روزنامه، فصلنامه و... حضور مؤثر دارد و بسیاری دیگر نیز از خوان نعمت او روزی خوارند.