سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اقتباس از سايت ديدگاه*
چند ماه قبل در پایتخت یکی از کشورهای شمال اروپا به دعوت جامعهء بهائی کنفرانس آزادی تحت عنوان «اسلام و میراث فرهنگی آن» برگزار شد که در آن عدّهء نسبتاً کثیری یا از روی کنجکاوی و یا تحقیق در مورد دیانتی که تا اندازه ای در غرب ناشناخته است شرکت کرده بودند. سخنران جلسه یک جوان ایرانی تبار بهائی بود که شرحی جامع در بارهء تاریخ اسلام و دست آوردهای علمی و فرهنگی آن در طی قرنهای گذشته بیان کرد. ضمناً با نشان دادن اسلایدهای متعدد و جالب که نمایانگر میراث فرهنگی و تمدن اسلامی در کشورهای خاورمیانه چون ایران و شمال آفریقا و اسپانیا بود موجب آشنائی و علاقمندی شرکت کنندگان به مطالعهء بیشتر اسلام شد و در پایان به پرسشهای متعدد آنان که غالباً مسیحی بوده و با پیش داوریهای غرض آلود و غلط اسلام را بصورت دیگری مجسّم و تصّور نموده بودند پاسخ داده شد.

اقتباس از سایت دیدگاه*
این نوشته پاسخی است به مقالاتی كه درسالهای اخیردررسانه های صوتی، تصویری ونوشتاری ایران (نظیرسلسله گفتارهای آقای عبدلله شهبازی درروزنامه كیهان)، منتشرشده ومی شودودر آنها، دیانت بهائی همكاروهمراه صهیونیزم واسرائیل، معرفی می گردد.

الف)دیانت بهائی ومسئله اسرائیل