سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

کتاب اَقدَس- راهنمای حیاتی روحانی (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

چهارم سپتامبر۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

در مقالات قبلی معنای احکام مورد بحث و توجّه قرار گرفت و هم چنین مطلب احکام نازلۀ جدید در زمینۀ رسالت حضرت بهاءُالله تشریح گردید.

بعد از ورود به عکّا حضرت بهاءُالله به همراه خانواده و شماری از پیروانشان در قِشلۀ عَسکریه [سربازخانه] محبوس گردیدند. بعد از مدّت دوسال و دو ماه و پنج روز که قِشله برای اسکان دادن سربازان لازم بود، حضرت بهاءُالله و همراهان به مکانی دیگر منتقل گردیدند. بعد از چندین مرتبه تغییر محلّ زندگی، نهایتاً حضرت بهاءُالله به همراه خانواده در بیتِ [خانۀ] عُودی خَمّار* ساکن شدند و کتاب مستطاب اَقدس در سال ۱۸۷۳ در این خانه نازل گردید.

گرچه اکثر کتابِ مستطابِ اَقدس در مورد احکامِ عملی در حیات روزمرّه می باشد که مجدداً قبلاً دربارۀ آن مطالبی نوشته شده ولی در قسمت هایی از همین کتاب مقدّس اَوامری هم دربارۀ حیات روحانی نفوس نازل گردیده. علی رغم ساده نمودن بسیار از احکام دیانتی و از میان برداشتن بسیاری از تشریفات مذهبی به وسیلۀ حضرت بهاءُالله تعدادی از اصول و اَوامِرِ اِلهی را نازل فرمودند که روح بشر را به حضرت پروردگار مرتبط و نزدیک می نماید. به عنوان مثال از این احکام می توان صَلاةِ کبیر (نماز بزرگ) و صیام را نام برد. نَصِّ نمازِ صَغیر در زیر آمده:

«اَشهَدُ یا اِلهی بِاَنَّکَ خَلَقتَنی لِعِرفانِکَ وَ عِبادَتِکَ اَشهَدُ فی هذَا الحینِ بِعَجزی وَ قُوَّتِکَ وَ ضَعفی وَ اقْتِدارِکَ وَ فَقری وَ غَنائِکَ لا اِلهَ اَنتَ المُهَیمِنُ القَیُّومُ.» (3) [مضمون به فارسی: شهادت می دهم ای خدای من به این که مرا برای شناخت و عِرفان و عبادتت آفریدی. در این هنگام شهادت می دهم به عجزِ خود و قوّتِ تو و ضعفِ خود و اقتدارِ تو و فقرِ خود و بی نیازیِ تو. نیست خدایی جز تو که غالب و قادر و پاینده ای.]

این نماز یادآوری روزانۀ ارتباط روح انسانی با خالق می باشد. هر ساله یک بار بعد از دورۀ کوتاهی که به "ایّام هاء" موسوم است و ایّام شادی و یاد خدا و انفاق به یکدیگر است، بهائیان نوزده روز ایّام صیام (روزه داری) را شروع می کنند. روزه به معنای این است که از طلوع تا غروب آفتاب از خوردن غذا و نوشیدن پرهیز می کنند. بعد از نوزده روز، روزه با جشن نوروز خاتمه می یابد و سالی جدید شروع می گردد.

سعی در اتّحاد و وحدت (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۳۰ ژوئن ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

زمانی که حضرت بهاءُالله فرمودند مشکلات و مسائل بشر جز با اتّحاد و وحدت امکان پذیر نیست مطلبی کاملاً آشکار نبود ولی امروزه بآسانی می توان مشاهده نمود که بیان حضرتشان حقیقتی محض است. مسائل و مشکلات بشری در دستیابی به صلح عمومی هنگامی تحقّق خواهد یافت که وحدتِ بشر استقرار و ریشه گیر شده باشد.

ولی امروزه آنچه در تمامی سطح زمین مشاهده می شود اختلاف و تفرقۀ جامعۀ بشری است.

«دو نفس ديده نمی شود که فِى الحقيقه در ظاهر و باطن متّحد باشند، آثارِ نِفاق در آفاقْ موجود و مشهود مَعَ آن که [با این که] کلّ از براى اتّحاد و اتّفاق خلق شده اند.» ۳

اگر تحقّق وحدتِ بشر امر آسانی بود تا حال می بایست انجام گرفته بود. امری غیر ممکن نیست ولی به نظر سخت تر از بهترین اهداف بشری می رسد که تا حال انجام گرفته؛ بمراتب سخت تر. در مورد اتّحاد در سطح جهانی حضرت عبدُالبهاء در سال ۱۸۷۵ این چنین مرقوم فرمودند:

«و بعضی اشخاص که از هِمَمِ کلّیۀ عالَمِ انسان بی خبرند این امر را بسیار مشکل بلکه مُحال و مُمتنع شمرند. نچنان است بلکه از فضل پروردگار و عنایتِ مُقّرّبینِ درگاهِ آفریدگار و همّتِ بی همتایِ نفوسِ کاملۀ ماهره و افکار و آراءِ فَرائِدِ زمانه هیچ امری در وجودْ مُمتنع و مُحال نبوده و نیست. همّتْ همّتْ، غیرتْ غیرتْ لازمست. چه بسیار امور که در اَزمِنۀ سابقه از مَقولۀ مُمتنعات شمرده می شد که ابداً عقولْ تصوّرِ وقوع آن را نمی نمود حال ملاحظه می نمائیم که بسیار سهل و آسان گشته و این امرِ اَعظمِ اَقوَم که فِی الحقیقه آفتابِ اَنوَرِ جهانِ مَدَنیّت و سبب فوز و فلاح و راحت و نَجاحِ کلّ است از چه جهت مُمتنع و مُحال فرض شود؟ و لابُدّ بر اینست که عاقبت شاهدِ این سعادت در انجمن عالم جلوه گر گردد.» ۴

کاملاً آشکار است که تحقّق وحدتِ بشر فرایندی است که لازمه اش تغییرات اساسی در سطحِ افراد، جامعه و مؤسّسات می باشد. لازمه اش فرایند آموزش و داشتن وسائل و فرهنگی است که ظهور وحدت بشر را حمایت نماید. به عنوان مثال فرهنگِ مَرسومِ خشونت و جنگ امروزه در مورد اختلافات بین المللی اساس وحدت را تضیعف می نماید. الگوهای فرهنگی نیز که تسلّط و رفتارهای تفرقه انگیز را در سیاست، اقتصاد و دیگر زمینه های اجتماع مقرّر می دارد باعث تضیعف ایجاد اتّحاد می گردد.