سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

در اکتبر چه خبری است؟ جشن دویستمین سال تولّد (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

چهارم اگوست ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

سال جاری (۲۰۱۷) دویستمین سال تولّد حضرت بهاءُالله است که این تولّد در تمامی نقاط دنیا در دو روز ۲۰ و ۲۱ اکتبر جشن گرفته می شود. جوامع مختلفۀ بهائی کلاً در مناطق محلّی خویش این واقعه را جشن خواهند گرفت.

این دو روز با هم جشن گرفته می شود زیرا که دیانت بهائی دارای دو مَظهَرِ ظهور می باشد. جشن روزهای تولّد حضرت باب و حضرت بهاءُالله هر دو یکی بعد از دیگری برگزار می شود.

حضرت باب مَظهَرِ ظهور و مُبشِّرِ دیانت بهائی می باشند. http://www.noghtenazar.org/node/1612 حضرت باب پیروان خویش را برای ظهورِ مَظهَری دیگر که بعد از ایشان ظاهر می شدند آماده کردند ـ این بشارت بسیار شبیه بشارتِ یَحییٰ تعمیددهنده است که مردم را برای ظهور حضرت مسیح آماده می نمود.

حضرت بهاءُالله، بینان گزار دیانت بهائی، همان مَظهَرِ ظهوری هستند که حضرت باب به ایشان بشارت ظهورشان را مژده داده بودند. حضرت بهاءُالله رسالت خویش را از سال ۱۸۵۲ شروع نمودند و برای چهل سال تحمّل تبعید و زندان نمودند. در تعدادی از مقالات قبلی https://beyondforeignness.org/category/bahaullahslife مطالبی در مورد حیات و آثارِ حضرت بهاءُالله https://beyondforeignness.org/category/bahaullahswritings و همچنین اثراتِ تعالیمشان در حیات بسیاری از پیروان ایشان و جامعه مطالبی اشاره گردید.

از آثار حضرتشان کاملاً مشخّص است که تعالیمشان برای گروه مخصوصی نبوده و برای تمامی نوع بشر می باشد.

«این نِدا و این ذِکر مخصوصِ مملکتی و یا مدینه ای نبوده و نیست.» ۳

حقیقت انسانی و معبدی در قرونِ اوّلیه: گوبِکلی تیپی (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

اوّل اگوست ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

در حدود بیست سال گذشته باستان شناسان در تحقیقات باستان شناسی معبدی را از زیر زمین کشف کردند که به نظر می رسد این معبد زمانی ساخته شده که هنوز نوع بشر حتّی دانشی در مورد امور زراعی نداشته است. این معبد در زمانی ساخته شده که انسان ها هیچ گونه ابزاری بجز سنگ و استخوان در اختیار نداشته اند ولی توانسته اند معبدی بسازند که از نظر هنری اثری قابل تقدیر و احترام می باشد. این معبد هنگامی ساخته شده که هنوز چرخ اختراع نشده بود و زمانی بوده که بسیاری از حیوانات هم اهلی نشده بودند و حتّی بشر چیزی از صنعت کوزه گری هم نمی دانسته. حتّی قبل از این که دولتی منظّم بوجود آمده باشد، قبل از این که حتّی ارتش و قوای نظامیِ تنظیم شده بوجود آمده باشد و یا شهرها و امپراطوری ها بوجود آمده باشند ساخته شده است. بوسیلۀ مردمی ساخته شد که تنها کارشان برای تهیۀ غذای روزانۀ خویش شکار و جمع آوری حبوبات بوده است. عظمت این معبد ما را به تفکّر وا می دارد که دربارۀ آنچه راجع به انسان، تمدّنش، جغرافیا و نحوۀ تماس بشر آن دوران می دانیم تأمّلی تازه نمائیم. مهمّ تر این که باید در مورد تصوّراتی که ما انسان ها تا حال در مورد خود داشته ایم تفکّری بیشتر نمائیم. مکانی که معبد ساخته شده به نام گوبِکلی تیپی (Gobekli Tepe) مشهور است. قدیمی ترین مکانی شناخته شده که حدود یازده هزار سال پیش ساخته شده.

آنچه را که معبد و دیگر آثار باستانی منطقه نشان می دهد این است که مذهب یکی از عوامل اصلی سازمان دهی و تعلیمِ امورِ زراعتی بوده که اساس شروع تمدّن آن زمان گردیده. تنها در سی کیلومتر محلّ ساختِ این معبد می توان آثاری را پیدا نمود که نشانه ای از کاشتِ گندم است. قدیمی ترین گونه های بذر گندمی که تا حال شناخته شده.
https://beyondforeignness.org/wp-content/uploads/2017/08/256px-Gobeklite...

در مقالۀ «هفت آسمان و کُرات آسمانی خارج از کهکشان خورشیدی» http://noghtenazar.org/node/1511 شاهد بیانی از حضرت بهاءُالله بودیم که بعداً دانش امروزی آن را تأئید نمود. این قضیه هم بسیار داستانی شبیه به آن است ـ بخصوص این که حضرت بهاءُالله می فرمایند ادیان منبعِ ایجادِ تمدّن های متفاوت بوده اند. بنابر آنچه که ذکر شد در مورد نفوذ حضرت مسیح در تمدّن انسانی حضرت بهاءُالله چنین می فرمایند:

«کُلُّ حَکیمٍ ظَهَرَتْ مِنهُ الحِکمَةُ وَ کُلُّ عالِمٍ فُصِّلَتْ مِنهُ العُلومُ وَ کُلُّ صانِعٍ ظَهَرَتْ مِنهُ الصَّنایِعُ وَ کُلُّ سُلطانٍ ظَهَرَتْ مِنهُ القُدرَةُ کُلُّها مِنْ تَأئیدِ رُوحِهِ المُتَعالِی المُتَصَرِّفِ المُنیرِ.» (3) [مضمون به فارسی: هر حکیمی که از او حکمت ظاهر شد و هر عالِمی که علوم از او تشریح و تفصیل یافت و هر صانعی که از او صنایع آشکار شد و هر سلطانی که از او قدرت ظاهر شد، همۀ اینها از تأئید و یاری روحِ متعالیِ حاکِمِ مُنیرِ او است.]

در بیانی دیگر در مورد مذاهب حضرت بهاءُالله مجدداً می فرمایند:

«سببِ اَعظم و علّتِ کُبریٰ از برای ظهور و اشراقِ نَیّرِ اِتّحادْ دینِ اِلهی و شریعۀ ربّانی بوده و نموّ عالم و تربیتِ اُمَم و اطمینان عباد و راحتِ مَنْ فِی البِلاد [مردم زمین] از اصول و احکامِ اِلهی اوست سببِ اعظم از برای این عَطّیۀ کُبریٰ [بخششِ بزرگ] کَأسِ [جامِ] زندگانی بخشد و حیاتِ باقیه عطا فرماید و نعمتِ سَرمَدیّه [همیشگی] مبذول دارد.» ۴

همچنین شاهدیم که حضرت بهاءُالله حضورِ اَنبیا را در میان نوع بشر در دورانی که هنوز خطِّ نوشتن اختراع نشده بود تأئید می کنند. http://noghtenazar.org/node/1606

رابطۀ بین تمدّن، دانش و مذاهب در تمام طول تاریخِ ثبت شدۀ بشر امری است که بسختی بتوان آن را نادیده گرفت بشرطی که از دو گانگی علوم و مذاهب که به نظر می رسد در تمامی مباحث نقشی اساسی را به عهده گرفته، صرف نظر نمود. به عنوان مثال می توان از نفوذِ راهبینِ بودائیِ جزائرِ ژاپن در تشویق سرداران جنگی که به باغبانی اقدام نمایند و یا از نفوذِ راهبینِ آگوستین کریستین (Augustine Chirstian) در جزائر بریتانیا در غرب یاد کرد که توانستند سردارانِ جنگیِ اَنگلوساکسن (Anglo-Saxon) را تشویق نمایند که به گسترش هنر خطّ و قانون بپردازند.