ادیان دیگر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/27

منبع: رادیو زمانه
فیلسوفان، متکلمان و مفسران مسلمان، زبان دین را زبان واقع‌گرایانه تعبیر می‌کنند. دین دارای سه بخش است:
الف- نظام اعتقادات (اصول دین)

ب- فقه

ج- اخلاق دینی

به باور آن‌ها، اعتباریات (اخلاق و فقه) مشمول صدق و کذب نمی‌شوند. اما آن‌چه دین، درخصوص جهان هستی (مبدأ و معاد)، تاریخ و اجتماع گفته است، گزاره‌هایی صادق هستند. ما هم بنا را براین می‌گذاریم که تفسیر واقع‌گرا (realistic) از زبان دین، تفسیری وفادار به متن و مدلل است.

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران- تهران، درمراسم يادوارهء شهداي كانون رهپويان وصال شيراز كه دردانشگاه امام صادق برگزارشد(22/3/1387؛ كدخبر: 10408-8703) ، سردار جعفر اسدي، جانشين بازرسي ستاد كل نيروهاي مسلح ضمن صحبت هايشان دربارهء انفجارشيرازگفته اند: "علاوه بر جلساتي كه براي آمادگي سفرمقام معظم رهبري به شيراز داشتيم اين امر هم مزيد كار ما شده بود و جو آنجا بسيارملتهب بود زيرا بعضي‌ها به عمد و بعضي‌ها هم از روز جهالت آدرس اشتباهي مي دادند. اما بايد گفت سركرده‌ي وهابي‌ها و بهايي‌ها و همه خبيث‌هايي كه در اين كشور فعاليتمي‌كنند استكبار جهاني و آمريكا است و اگر در حرم امام رضا(ع) افرادي به شهادتمي‌رسند يا عماد مغنيه را در دمشق به شهادت مي‌رسانند حتما دست آمريكايي‌ها پشت ايناست."