سیاست

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/28

با تشکر از خانم فرح دوستدار برای ارسال این مقاله:

افزایش آشوبگری و فعالیت های تروریستی در جهان
ریشه یابی و بررسی آن از دیدگاه آثار بهائی

فرح دوستدار

نشر در پیام بهائی ژانویه ٢٠١٦
ــــــــــــــــــــ
"بايد پرسيد اين بحرانهای پی در پی که جامعه کنونی را به لرزه می افکند آيا در درجه اوّل بدان سبب نيست که پيشوايان و زمامداران جهان عاجز از آنند که مقتضيات اين عصر را درست تشخيص دهند و يکباره خود را از افکار از پيش ساخته و عقائد دست و پا گيرشان برهانند و دستگاه حکومتشان را چنان تغيير دهند که با موازين وحدت عالم انسانی که همانا مقصد اصلی و غائی آئين حضرت بهاء الله است منطبق گردد؟" (حضرت ولی امرالله ، نظم جهانی بهائی صفحه ٤٩)
ــــــــــــــــــــــ

اعمال تروریستی و کشتارهای جمعی مشکلی جهانیست که خطر آن در درجه اول متوجه شهروندان و افراد بیگناه است باوجود آنکه مخاطب اصلی عاملین ترور سیاستمداران و خط مشی های قدرت طلبانه آنان در جهانند. هرچند مسئولیت مبارزه با تروریسم در وهله اوّل متوجه زمامداران و حاکمان قدرت است ولی عوامل فرهنگی ، اقتصادی و تربیتی نیز در گرایش جوانان به آشوبگری واعمال تروریستی مؤثرند. از اینروعلاوه بر حکومت ها افراد جامعه که قربانیان کشمکش های سیاسی اند نیزمیتوانند نقش مؤثری در مبارزه با بحران های سیاسی و اجتماعی وفرونشاندن ومهارکردن آشوبگری ها ایفا نمایند.

هدف این مقاله ریشه یابی و بررسی عوامل ایجاد کننده بحران های اخیر تروریستی در جهان و مروری بر تحلیل هائی است که دراین زمینه در آثاربهائی و خصوصا در توقیعات متعددی که حضرت ولی امرالله خطاب به جوامع بهائی غرب نگاشته اند موجود است. حضرت ولی امرالله در نامه ها و پیام های خود به جامعه بهائی امریکا و خصوصا در مجموعه ای تحت عنوان "حصن حصین شریعت الله"(١) که پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده سه عامل کلی را در ایجاد بحران های کنونی مؤثر میدانند : انحطاط اخلاقی – مشکل اقتصاد و نارسائی های سیاسی.

تجزیه و تحلیل اوضاع آشفته کنونی جهان نشان میدهد که عواملی که تحلیل گران بررسی میکنند در محدوده این سه مشکل کلی قرار دارد با توجه به این واقعیت که رویدادهای اجتماعی و سیاسی غالبا پدیده هائی پیچیده و چند بعدی و اکثرا نتیجه تأثیرعوامل مختلف بر یکدیگرند.

پدیده تروریسم درگذشته و در موقعیت کنونی جهان

واژه ترور بمعنی وحشت و ترس شدید است. این مفهوم از دوران انقلاب فرانسه (١٧٩٩ - ١٧٨٩ ) وارد اصطلاحات سیاسی شد به این معنی که در مرحله دوم انقلاب از سال ۱۷۹۳ حدود یکسال جمهوریخواهان تندرو که به ژاکوبن ها معروف بودند به رهبری روبسپیر ( Robespierre ) در رأس قدرت قرار گرفتند و با روش هائی خشونت آمیز و جنایتکارانه سعی بر تثبیت قدرت خود نمودند. در این دوران نسبتا کوتاه بسیاری (بنا به اسناد موجود ١٦٥٩٤ نفر) به اتهام دشمن مردم و مخالفان جمهوری و آزادی دستگیر، محاکمه و به دست گیوتین که یکی از اختراعات این دوره بود سپرده شدند. از اینرو حکومت ژاکوبن ها به حکومت ترور یا دوران ترور و وحشت در انقلاب فرانسه معروف شد. نقطه اوج آن در ماه جولای ۱۷۹٤ بود که به ترور بزرگ معروف است و با دستگیری و کشتن روبسپیر بوسیله گیوتین خاتمه یافت.

در قرن ١٩ میلادی تا آغاز قرن بیستم و جنگ جهانی اول اعمال تروریستی یا بصورت کشتار سران ممالک بود ، مانند قتل تزار روسیه آلکساندر دوم در سال ١٨٨١ و بسیاری از سران دیگر که در تاریخ آمده است و یا ترور هائی که گروه های استقلال طلب قومی یا نژادی مرتکب میشدند. از سال ١٩٣٠ حکومت هائی تروریستی در روسیه (استالینیسم) در ایتالیا (فاشیسم) و درآلمان (ناسیونال سوسیالیسم) روی کار آمدند که مقاصد سیاسی خود را با ایجاد وحشت و ترور شهروندان پیش میبردند.

برگرفته از: https://www.tribunezamaneh.com/archives/89866

قانون حمل اسلحه و گریه رئیس جمهور

حامد صبوری

یکی از اشکال و وسائل بروز تعصّب و خشونت در جامعۀ جهانی امروز، حمل سلاح به صورت قانونی و غیر قانونی در دست مردم است. مشهورترین نمونه در این مورد حمل سلاح در آمریکا و حوادث خشونت بار و وحشتناک ناشی از آن است. چنانکه «خشونت با سلاح گرم در آمریکا خیلی بیشتر از سایر کشورهای توسعه یافته است و سالانه حدود ۳۰ هزار قربانی می گیرد که درصد بزرگی از آن شامل آمار خودکشی است.» (١)

تکرار حوادث مزبور چنان دردناک بوده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سه شنبه ١۵ دی ١٣٩۴ خود در کاخ سفید ضمن تأکید بر لزوم پیشگیری از این حوادث و ضرورت سخت تر و محدود کردن قوانین خرید اسلحه و تغییر مقرّرات مربوط به حمل سلاح در آمریکا، هنگام بیان سیاست های جدید خود در حضور گروهی از خانواده های قربانیان خشونت های ناشی از حملات مسلحانه، زمانی که از کودکانی که در یک تیراندازی کشته شدند یاد می کرد، اشک از گونه هایش جاری بود. وی اشاره کرد آمریکا تنها کشور پیشرفته است که مرتب شاهد وقوع خشونت های عمده با استفاده از اسلحه است. (۲)

اگر به حوادث مزبور، جنایات مسلحانۀ تروریستی و نیز جنگ های دهشتناک موجود و کشتارها و آوارگی های اطفال صغیر تا پیران زمین گیر را نیز اضافه کنیم، خواهیم دید که خرید و فروش و حمل اسلحه به صورت فعلی معضلی است که همۀ جهانیان و رؤسای سیاسی و مدنی و دینی و فرهنگی جهان باید دربارۀ آن بیاندیشند و برای جلوگیری از حوادث و جنایات مزبور و خلع سلاح فردی و گروهی و کشوری، اقدامات متنوع و سریع حقوقی، قانونی، فرهنگی، اخلاقی، مدنی، معنوی، دینی، سیاسی، اقتصادی بکنند.