سیاست

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/28

برگرفته از: http://news.gooya.com/politics/archives/2015/02/192656.php

ادارات اطلاعات: ایرانیان! با بهائیان معاشرت نکنید! حامد صبوری

در ١۲/١١/١٣٩٣ در رسانه ها آمده است در شهر رشت «وزارت اطلاعات افراد مسلمانی که به نوعی با شهروندان بهایی ارتباط دارند را به تناوب احضار کرده و مورد بازجویی قرار می‌دهند. این بازجویی‌ها ۵ تا ۷ ساعت به طول می‌انجامد و تا امروز ۳۵ جلسه بازجویی در مورد ۲۰ نفر برگزار شده. این روند از ۲۶ آبان شروع شده و آخرین مورد آن امروز [شنبه] بوده است و باز همین امروز دو نفر دیگر را برای هفته آینده احضار کرده‌اند... افراد احضار شده مورد توهین و تحقیر و تهدید قرار می‌گیرند و به ایشان گفته می‌شود حق ندارند با بهاییان معاشرت و معامله‌ای داشته باشند. افرادی که بازجویی شده‌اند بین ۲۰ تا ۶۴ سال سن داشته و تنها به دلیل داشتن ارتباط با یکی، دو خانواده بهایی تحت این فشار‌ها قرار گرفته‌اند.» (١)

در حقیقت این قبیل اقدامات از طرف ادارات اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد و سال هاست که در شهرهای مختلف بعضی هم میهنان مسلمان که دوست یا فامیل یا همکار یا همسایه یا همکلاسی یا شاگرد یا معلم خصوصی یا کارگر و کارمند یا کارفرمای بهائی دارند احضار شده و می شوند. به این هم میهنان مسلمان گفته می شود با بهائیان قطع رابطه کنند و اگر نکنند ایشان را تهدید می کنند که مشکلاتی برای خود ایشان از نظر کاری و استخدامی و یا برای فرزندانشان مشکلاتی از قبیل محرومیّت از تحصیل و کار ایجاد خواهند کرد.

بعضی از هم میهنان مسلمان بظاهر تسلیم خواسته های اطلاعات می شوند و روابط خود را با بهائیان کم یا قطع می کنند ولی بعضی نیز تسلیم این تهدید و خواستۀ غیر قانونی و غیر انسانی نمی شوند و تجربه نشان داده است که در برابر چنین هم میهنان شجاعی کار زیادی از دست اطلاعات نیز برنیامده است. ناگفته پیداست که در این میان خود بهائیان بمراتب بیش از دوستان مسلمان مزبور به ادارات اطلاعات احضار شده و می شوند و تهدید می گردند با مسلمانان عزیز نباید مراوده و ارتباط داشته باشند.

برگرفته از مجلۀ «پیام بهائی»، شمارۀ ۴۲۲، ژانویۀ ۲۰١٥

اشاعه فرهنگ خشونت در بین جوانان
نقشه پنج ساله و جهت یابی نقش جوانان در جهان

فرح دوستدار

عالم آبستن وقایع عظیمه است و این درد و الم عمومی و آشوب و هیجان همه‌جانبه صرفاً رنج سفر در مسیر تحقّق وحدت عالم انسانی و تأسیس مدنیّت جهانی مورد نظر حضرت بهاءالله است. شما که به اهمّیّت اجتناب از هر نوع تعصّب و خشونت و نفاق واقفید و به قدرت معجزه‌آسای اتّحاد و یگانگی که قادر است عالم را به نور خود منوّر سازد ایمان دارید، و اثرات آن را در جوامع خود دیده و تجربه کرده‌اید، می‌توانید در کاستن رنج و درد دیگر هم‌وطنان عزیز نقشی مؤثّر ایفا نمایید. (بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران ٢١ مارس ٢٠١٠ ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افزایش خشونت در بین جوانان بویژه در محیط مدرسه در چند سال گذشته یکی از مسائل مورد بحث بین مسئولین و جامعه شناسان و رسانه ها بوده است. آنچه که در ماه های اخیر خصوصا در ممالک غربی بصورت نگران کننده ای افکارعمومی را متوجه خود ساخته افزایش میزان پیوستن افراد جوان ساکن کشورهای دموکراتیک جهان به گروه های تروریستی در خاور میانه و خصوصا عزیمت تعداد زیادی جوان از اروپا و شرکت داوطلبانه آنان درعملیات جنگی گروه معروف به "دولت اسلامی عراق و شام" است که به اختصار با برگرفتن حرف اول این چهار کلمه آنرا "داعش" مینامند. اکثر جوانانی که به این گروه پیوستند متعلق به خانواده های مهاجرین یا پناهندگانی هستند که در سالهای گذشته از کشورهای اسلامی به اروپا آمده اند. برخی نیز جوانان غربی اند که به دین اسلام گرویده وداوطلبانه عازم خاورمیانه شده اند. در هر دو حالت این سؤال مطرح است که چه عواملی جوانان را به اعمال چنین خشونت بار و جنایت آمیزی راغب میسازد؟ خصوصا جوانانی که در مدارس جوامع دموکراتیک پرورش یافته وفرض بر اینست که از مزایای انسان دوستانه این کشورها بهره مند شده اند. آیا مبارزه نظامی با گروه های تروریستی میتواند پدیده خشونت را در بین جوانان مهار سازد یا تنها سرپوشی بر روی دیگی در حال جوشش است و بزودی از جای دیگری طغیان خواهد کرد؟

رسانه ها در درجه اول به تجزیه و تحلیل انگیزه های سیاسی این مسئله میپردازند در حالیکه متخصصین تعلیم و تربیت و جامعه شناسان ریشه های عمیق تر تربیتی و فرهنگی آنرا مورد بررسی قرار میدهند. در این مقاله به شرح مختصر عوامل اساسی که در جهان کنونی خشونت را در بین نسل جوان بطور عموم اشاعه میدهد پرداخته وبه موقعیت خاص مسئله خشونت در خاورمیانه اشاره میرود. در خاتمه این سؤال مطرح میشود که جامعه بهائی چه رویکردی به این مشکل جهانی و ریشه های عمیق فرهنگی آن دارد؟

خشونت وسیله سرگرمی نسل جوان

پیشرفت های تکنولوژی و دسترسی آسان جوانان به همه گونه دانستنی ها و امکانات ارتباطی در دنیای امروز با پیامد های مثبت و منفی هردو همراه است. با آمدن تلویزیون به خانه ها جنگ وخشونت و کشتار چه بصورت اخبار و چه بوسیله فیلمهای کودکان و یا بزرگسالان به حریم خصوصی خانواده وارد گشته و وسیله سرگرمی آنها قرار گرفته. وسائل جدید تکنیکی مانند رایانه (کامپیوتر) و یا تلفن همراه که ابتدا مورد استفاده بزرگسالان بود امروزه در اختیار نوجوانان و حتا کودکان قرار دارد و الزاما به وسیله بازی و سرگرمی تبدیل شده. آمار نشان میدهد که نیمی از بازی های کمپیوتری با اعمال خشونت آمیز و جنگجویانه و کشت و کشتار همراه است. بسیاری از روانپزشکان و جامعه شناسان بر این عقیده اند که بازی های خشونت آمیز کمپیوتری تأثیر منفی بر جوانان داشته و در اشاعه خشونت نقش مؤثری دارد. درایالت متحده امریکا آکادمی دکتران متخصص کودک ، آکادمی روانپزشکی کودکان و نوجوانان ، انجمن روانشناسان ، انجمن پزشکان و آکادمی پزشکان خانواده به اتفاق در سال ٢٠٠٠ بیانیه ای انتشار دادند تحت عنوان "بیانیه مشترک در زمینه تأثیر سرگرمی های خشونت آمیز بر کودکان ". این بیانیه در اینترنت قابل دسترسی است. (١)