اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

خیال همه راحت! اطمینان دارم هرکس این مقاله را بخواند اقرار می کند که بهائیان جاسوسند.
در ابتدا به معنای کلمه ی جاسوسی و سوابق آن بپردازیم.
جاسوس یعنی شخص خبرکش. کسی که اسرار دیگران را فاش می کند و جاسوسی یعنی خبرکشی و فعالیت هائی در جهت کسب اخبار سرّی و اسرار حکومات و ارگان های دولتی جهت انتقال به گروه ها و حکوماتی که خواهان اینگونه اطّلاعات و اسرار می باشند تا از آنها در جهت منافع خود و احیاناً بر خلاف منافع رقبا و دشمنان استفاده کنند.
امروزه در اصطلاح عامیانه کلمه جاسوس و جاسوسی بیشتر در فعالیت ها و ارگان های سیاسی به کار می رود لذا شخص جاسوس نباید معجزه گر باشد یا شعبده بازی کند فقط کافیست در جستجوی اسرار و اطّلاعاتی باشد که خریدار فراوان دارد اعم از اینکه مأمور باشد یا سودجو یا اخلال گر.
حال چنین شخصی برای اجرای مقاصد غیرانسانی خود از چه راه هائی وارد می شود:
1 - سعی در ورود به ارگان های دولتی و سازمان های سرّی و ارتشی و امنیتی دارد تا به ساختارهای سیاسی آن جامعه و برنامه ها و عوامل برنامه ریز و مدیران سرّی آنها واقف شود.

تعداد بهاییان نسبت به 160 سالی كه از پیدایش آن می گذرد بسیار اندك است. برخواننده این سطور پوشیده نیست كه هر یك از ادیان الهی با مقصد و هدف خاصی در زمان خاص و موقعیت جغرافیایی مشخص ظهور نمودند. این ادیان به فرمان خداوند برای هدایت مردمان یك سرزمین و در یك مقطع تاریخی معین، مأموریت خود را به انجام رساندند. مثلأ حضرت موسی و دیانت یهود برای نجات مردم از ظلم فراعنه در سرزمین های مقدس ظاهر شد. هدف دیانت یهود آزاد ساختن مردم سرزمین شعیب و مصر بود و در بیابان سینا مركز حكومت و اقتدار خود را تأسیس فرمود. دیانت حضرت مسیح برای جمع آوری و متحد ساختن قوم یهود و قبائل دوازده گانه این دیانت كه پراكنده شده بودند، ظاهرشد. مكانی كه دیانت حضرت مسیح برای تأسیس حكومت مذهبی خویش معین نمود، سرزمین ناصره و بیت لحم و نواحی اطراف آن بود و تا سال های بسیار طولانی مسیحیان در این سرزمین، یعنی خاورمیانه امروز دور هم گرد آمدند. همچنین، دیانت اسلام برای تربیت و تعلیم مردمان شبه جزیره عربستان و نجات قوم عرب از توحش و جاهلیت ظاهر شد.