اجتماعی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/2

هفته های گذشته بحث داغ حجاب بار دیگر، گر چه كوتاه مدّت، اما فراگیر به موضوع روز ایران اسلامی تبدیل شد؛ بگیر و ببندهای هر چند محدود در گوشه و كنار اتفاق افتاد و مانند همیشه نشست های متعدد برگزار شد. اما معلوم بود كه دیگر اكثرأ متوجه شده اند (یا لااقل وانمود می كنند) كه مسأله حجاب را باید از جنبه های مختلف آن مورد بررسی قرار دهند و نگاه یك سویه و مبتنی بر قهر و غضب درمان درد نیست. بالاخره این نشستها به تصویب كلیات طرح مد و لباس در مجلس شورای اسلامی انجامید. گر چه این طرح مدعی است كه به هیچ وجه در صدد اجباری كردن حجاب نیست؛ اما جزئیات آن نشان می دهد كه طراحان آن سعی دارند تا در عمل، با حمایت های اقتصادی دولتی، از الگوهای مشخصی از پارچه و البسه و همچنین وضع عوارض گمركی بر واردات تجاری پوشاك و پارچه های خارجی و در عین حال استفاده از نیروی انتظامی برای ممانعت از فروش لباس های خارجی دست دوم، یك نوعِ خاص از پوشاك و لباس (ظاهرأ با الهام از نماد های ایرانی) را رایج كنند.

... اعلام می كنم تا روزی كه زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد ، دین و آئین و رسوم ملتهایی را كه من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زیردستان من ، دین و آئین ملتهایی را كه من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند... من امروز اعلام می كنم كه هر كس آزاد است ومی تواند هر دینی را كه میل دارد بپرستد...
« كورش كبیر»
... اینك كه من از دنیا می روم 25 كشور جزء امپراتوری ایران است در تمام این كشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن كشورها دارای احترام هستند و مردم آن كشورها نیز در ایران محترم شمرده می شوند... همواره حامی كیش یزدان پرستی باش اما هیچ قومی را مجبور نكن كه پیرو كیش تو باشد و پیوسته به خاطر داشته باش هر كس باید آزاد باشد از هر كیشی میل دارد پیروی نماید...
« داریوش هخامنشی»