بشارات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/30

در سایت شبستان نیوز1 از زبان مرحوم علی دوانی، آمده است، به شرح ذیل:
مهدویت: مرحوم دوانی: كتاب مهدی موعود به سفارش و تاكید آیت الله بروجردی برای مقابله با بهائیان به چاپ رسید.
استاد علی دوانی پژوهشگر حوزه مهدویت مدتی قبل از وفات در گفت گوی با خبرگزاری شبستان پیرامون چگونگی ترجمه و چاپ كتاب مهدی موعود گفت: بعد از چاپ كتاب وحید بهبهانی آیت الله بروجردی به من فرمودند: حاج شیخ محمد حسین شریعتمدار سیستانی وصیت كرد تا خانه اش را بفروشند و با ثلث آن جلد 13بحار الانوار را ترجمه و به چاپ برسانند و هر جا كه بهائیان از آن سرقت كرده و به نفع خود مصادره كرده اند مشخص كنند.
وی در ادامه افزود: پس از مدتی ترجمه كتاب را با توضیحاتی كه گاه از نظر علامه مجلسی دور مانده بود در نیمه شعبان سال 1339 به خدمت آیت الله بروجردی بردم و خود برای مسافرت به خارج از كشور رفتم. پس از بازگشت ایشان مرحوم شده بود.
دوانی خاطر نشان كرد: فرزند بزرگوار آیت الله بروجردی می گفت از آن وقت كه ترجمه این كتاب به دست ایشان رسید، دایم مشغول مطالعه آن بودند و اشك می ریختند و چون قرآن آن را در جایی بالای سر قرار می دادند.