احکام

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/31

برگرفته از: http://news.persian-bahai.org/story/1034

دو ماه در سردخانه: چهره‌ای دیگر از کمپینی سازمان‎یافته برای نامشهود کردن بهائیان ایران

۰۸ دي ۱۳۹۳ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۴)

ژنو – نزدیک به دو ماه است که در اهواز جسد یک بهائی در سردخانه نگاه داشته شده است زیرا مقامات محلی از دادن اجازۀ دفن وی خودداری می‎کنند.

شامل بینا در روز ۲۸ اکتبر از دنیا رفت اما علی رغم درخواست‎های خانواده‎اش و دیگران، که به مقامات متعددی از استاندار تا امام جمعۀ شهر بدون هیچ نتیجه‎ای ارائه گشته، جسد او همچنان دفن نشده است.

واقعیتی که درد و اندوه خانواده را تشدید می‎کند این است که قبرستان بهائیانِ شهر اخیراً توسط مقامات به شیوه‎ای بی‎رحمانه بسته شده، درب ورودی محوطۀ قبرستان جوش داده شده و جلوی آن دیواری کشیده شده است.

این واقعه تازه‎ترین مورد از یک رشته وقایع در ماه‌های اخیر است که مقامات ایران مانع دفن بهائیان شده، یا در آن مداخله نموده‌اند، و یا اجازۀ تخریب قبرستان‎های آنان را صادر کرده‌اند. به نظر می رسد که این موارد به عنوان بخشی از اقداماتی سازمان یافته برای مجبور کردن بهائیان به انکار هویت مذهبی خویش انجام گرفته است.

در شهر سمنان، به بهائیان گفته شده که برای صدور جواز دفن برای بستگان خویش باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند. دراین فرم از آن‎ها خواسته شده که روی قبر چیزی به جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نشود، و هیچ فضای سبزی در قبرستان ایجاد نشود چرا که این کار به منزلۀ ترویج آئین بهائی محسوب می‌شود. دستورهای مشابهی نیز در اوایل امسال در خصوص قبرستان بهائیان سنگسر صادر شده بود.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: "در سال‎های اخیر بیش از ۴۰ قبرستان بهائی مورد حمله یا تخریب قرار گرفته و یا بسته شده‌اند، و مقامات مربوطه از دفن تعداد زیادی از بهائیان جلوگيری‌ کرده و یا در آن مداخله نموده‎اند."

عبادتگاهی چشمگیر سر به آسمان می کشد

نویسنده شاشتری پوروشوتما (1)

ترجمه: مهرداد

تاریخ چهارم دسامبر 2014

نود و پنج سال پیش بانوئی امریکائی به تنهائی به هدف آگاه نمودن تمامی مردم به دیانت جدیدی که چند دهه قبل در ایران ظهور نموده بود در تمام منطقه امریکای جنوبی مسافرت می نمود. این خانم در کوههای آند (Andes mountains) در حالیکه بر پشت قاطری سوار و " سه دست لباس زیرِ پشمی، دو ژاکت و دو کت و پتوئی ضخیم" جهت حفاظت از سرمای یخبندان در بر داشت در مسیری قدیمی که 10400 فوت از سطح دریا ارتفاع داشت به سفر ادامه می داد. در یکی از نقاط با راهنمای خود از داخل تونلی تاریک "که بیش از یک ساعت طول کشید و در حالی که حیوان چهار پا ترسیده بود در تاریکی سکندری خورده و نهایتاً لغزیذ و زمین خورد" در طول این مسیر وی برای حفاظت خود و همراهان چندین بار دست به دعا و مناجات برداشته بود. نام این بانو "مارتا روت"(Martha Root) و برای اوّلین بار بود که مناجات های بهائی در این سفر در کوهای آند تلاوت می شد و این سفر هم اوّلین سفری بود که تعالیم دیانت بهائی را به شیلی (Chile) آورد.

خانم مارتا روت در آینده اسفار متعددی برای انتشار نشر نفحات امر بهائی که امروزه از نظر گسترش بعد از دیانت حضرت مسیح دوّمین مقام را در جهان داراست به انجام خواهد رسانید ولی در این ایام در پایه کوه های آند در قسمت شرقی سانتیاگو (Santiago) در شیلی معبد بهائی شکوهمندی در حال ساختمان است– این معبد شاهدی است بر چگونگی رشد جامعه بهائی در این کشور علیرغم آغازی بدون ادعا و ساده.

در باره خود این ساختمان مطالبی عدیده نوشته شده و خواهد شد که برنده تعدادی از جوایز از لحاظ ارشیتکت شده است. نُه (9) بال های عظیم نیمه شفاف که از سنگ مرمر مخصوص به همراه شیشه قالب بندی شده اجازه می دهد که نور خورشید در عرض روز از خارج نفوذ نموده و شبانه درخششی تابناک داشته باشد. حتی در دوران ساختمان این عبادتگاه زیبا اثرات قابل ملاحظه اش را بخصوص در جامعه بهائی و بطور عموم در جامعه شیلی می توان مشاهده نمود.

جناب "فرانسیسکو چااوُان" (Francisco Chahuán) یکی از سناتورهای جمهوری شیلی اخیرا در دیداری از محل این معبد اظهار داشته است:

" من هیچ شکی ندارم که با توجه مخصوص به اینکه یکی از اهداف اساسی دیانت بهائی وحدت در کثرت جامعه است، این مکان هدفش ایجاد مرکزی برای دعا و مناجات، تفکر و گردهمایی می باشد. این معبد دعوتی است عمومی از تمام نفوس ساکن "پنه آولولن" (Peñalolén) و هم چنین تمامی کشور که به جستجوی پناهگاه پر آرامشی هستند که با توجه به گذشته خویش تفکر و تعقل نموده تا بتوانند موثراً به حقیقت خویش پی برده و به عالی ترین آرمان های حیات خویش دست یابند".