احکام

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/31

حضرت عبدالبهاء «بیاناتی دلدوز در خصوص عید نوروز فرمودند که "در چنین روزی در ازمنۀ سابقه ایرانیان جشن عظیم داشتند ولی این زمان پریشانند. فِی الحَقیقه بعضی سلاطین قدیم ایران نسبت به رعایا سِمَتِ اُبُوَّت داشتند؛ غمخوار بودند، هرچند سلطنتشان مستقله بود، ولکن اکثر به مشورتِ وُزرا کار می کردند. چقدر مجامع نوروز سبب اُلفت و وِفاق می شد. هر اجتماعی درین عید سبب صدور امر خیری می گشت، اصلاحات عظیمه به میان می آمد... اکثر نفوس ازین امر [بهائی] بی خبرند اگر چنانچه باید و شاید اطلّاع حاصل نمایند هر شخصی مقصد خود را، هر مریضی شفای خویش را ازین امر اعظم می یابد. اینست که در هر جا این تعالیم مبارکه تبیین می شود هر نفسی خاضع می گردد...»

(بدایع الآثار، جلد ۲، ص ١٩۲)

یاران و دوستان عزیز

عید نوروز را به همۀ آن عزیزان تبریک عرض نموده، شادی و سلامت و رفاه حقیقی برایتان آرزومندیم.

برگرفته از: http://news.persian-bahai.org/story/1034

دو ماه در سردخانه: چهره‌ای دیگر از کمپینی سازمان‎یافته برای نامشهود کردن بهائیان ایران

۰۸ دي ۱۳۹۳ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۴)

ژنو – نزدیک به دو ماه است که در اهواز جسد یک بهائی در سردخانه نگاه داشته شده است زیرا مقامات محلی از دادن اجازۀ دفن وی خودداری می‎کنند.

شامل بینا در روز ۲۸ اکتبر از دنیا رفت اما علی رغم درخواست‎های خانواده‎اش و دیگران، که به مقامات متعددی از استاندار تا امام جمعۀ شهر بدون هیچ نتیجه‎ای ارائه گشته، جسد او همچنان دفن نشده است.

واقعیتی که درد و اندوه خانواده را تشدید می‎کند این است که قبرستان بهائیانِ شهر اخیراً توسط مقامات به شیوه‎ای بی‎رحمانه بسته شده، درب ورودی محوطۀ قبرستان جوش داده شده و جلوی آن دیواری کشیده شده است.

این واقعه تازه‎ترین مورد از یک رشته وقایع در ماه‌های اخیر است که مقامات ایران مانع دفن بهائیان شده، یا در آن مداخله نموده‌اند، و یا اجازۀ تخریب قبرستان‎های آنان را صادر کرده‌اند. به نظر می رسد که این موارد به عنوان بخشی از اقداماتی سازمان یافته برای مجبور کردن بهائیان به انکار هویت مذهبی خویش انجام گرفته است.

در شهر سمنان، به بهائیان گفته شده که برای صدور جواز دفن برای بستگان خویش باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند. دراین فرم از آن‎ها خواسته شده که روی قبر چیزی به جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نشود، و هیچ فضای سبزی در قبرستان ایجاد نشود چرا که این کار به منزلۀ ترویج آئین بهائی محسوب می‌شود. دستورهای مشابهی نیز در اوایل امسال در خصوص قبرستان بهائیان سنگسر صادر شده بود.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: "در سال‎های اخیر بیش از ۴۰ قبرستان بهائی مورد حمله یا تخریب قرار گرفته و یا بسته شده‌اند، و مقامات مربوطه از دفن تعداد زیادی از بهائیان جلوگيری‌ کرده و یا در آن مداخله نموده‎اند."