احکام

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/31

نخستين فراز دعاي سحر كه در ماه رمضان خواندن آن هنگام سحر نزد شيعيان مرسوم است، اين عبارت مي‌باشد: "اللهم انی اسئلک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی اللهم انی اسئلک ببهائک کله". عقيده رايج در ميان شيعيان اين است كه دعاى سحر نخستين بار از سوي امام پنجم شيعيان يعني حضرت باقر بر زبان ايشان جارى گشت و به وسيله امام هشتم آن‌ها يعني حضرت رضا نقل شده است. اين دعا در سحرگاهان ماه رمضان، پيش از اظهار امر حضرت باب در شيراز و اندكي پس از ايشان حضرت بهاء الله در باغ رضوان قرن‌ها زينت‌بخش محفل دل‏سوختگان و شمع بزم مناجاتيان شب زنده‏داري بود كه منتظر ظهور موعود امم بودند.

حضرت باقر درباره ارزش اين دعا گفته بودند: "اگر مى‏خواستم سوگند بخورم، قسم مى‏خوردم كه اسم اعظم خداوند در اين دعا است. پس در هنگام خواندن خداوند با اين دعا، جديت و كوشش كنيد؛ چون اين دعا از علوم و حقايق پنهان و سر به مهر است. آن را از نااهلان؛ يعنى، منافقان و دروغ گويان و منكران كتمان كنيد و تنها بر شايستگان آشكار سازيد". (سيد بن طاوس، اقبال الاعمال، ص 76، چاپ رحلى، دارالكتب الاسلاميه)

در دیانت بهائی دو تعلیم وجود دارد که بشر فردگرای امروز، مخصوصاً با تجربه های ناخوشایندی که از حکومتهای توتالیتر مذهبی و غیرمذهبی دارد، ممکن است در پذیرش آنها تردید داشته باشد: اطاعت از حکومت و اطاعت از بیت العدل اعظم، چون اصولاً امروزه کلمهء اطاعت کلمهء خوشایندی نیست. اخیراً نیز بعضی از مخالفان دین بهائی در نطقها یا مقالات خود به این دو تعلیم، و مخصوصاً اطاعت از بیت العدل، اعتراض و انتقاد شدید وارد آورده اند.[1] در این مقالهء مختصر بر آنیم که در این باره اندکی تأمل کنیم.

بدیهی است، و در علوم اجتماعی نیز به صراحت و مکرراً بیان شده است، که هر جامعه ای برای حفظ انسجام و بقای خود نیازمند آن است که به نحوی افراد را به اطاعت از قوانین یا سنتها وادارد، در غیر این صورت هرج و مرج ایجاد می شود و گسیختگی و نابودی جامعه حتمی است. به این منظور نظامهای گوناگون قانونی و قضایی و اجرایی به وجود آمده اند که در جوامع مختلف حاکمند. این نظامها می کوشند افراد را به اطاعت از بعضی اصول معین که برای تداوم جامعه ضروری شمرده می شوند وادار سازند.