اقتصاد

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/32

منبع: سیروس نیوز

در دانشنامه ویکی پدیا، مصرف گرایی ، برابر دانستن خوشبختی شخصی با خرید مایملک و کالاهای (و یا خدمات) مادی و مصرف آنها، تعریف شده است . مصرف گرایی در جامعه امروز یک پدیده فراگیر است و مختص منطقه خاصی از جهان نیست. وقتی صحبت از فراگیری آن میکنیم به این معنی است که بسیاری از مردم جهان با این پدیده سر و کار دارند و ارزشها و دیدگاههای همراه این فرهنگ را خواسته یا ناخواسته پذیرفته اند.

منبع: فرهنگ گفتگو

به شهادت بسياري از مردم ايران و حتي بهايي ستيزان، بهاييان ايران با وجود تمام محدوديت هايي كه برايشان از ابتداي انقلاب اسلامي ايران از نظر فرهنگي و شغلي ايجاد شده و مي شود از جمله عدم اجازه تحصيل در مراتب عاليه دانشگاهي، اخراج از دواير دولتي ونيز عدم استخدام در آنها، مصادره اموال بسياري از بهاييان، قطع حقوق باز نشستگي، عدم صدور جواز كسب در بسياري از مشاغل و غيره اما در مقايسه با طبقات جامعه ايران، اكثريت آنان همواره از رفاه نسبي اقتصادي برخوردار بوده اند و از نظر فرهنگي و اقتصادي جزو طبقات متوسط و بالاي جامعه محسوب شده و مي شوند.