اقتصاد

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/32

اقتصاد، همیشه، واکنون بیشتر از همیشه، دغدغه بشر بوده و هست. مقاله پیش رو، می کوشد تا دیدگاههای دیانت بهایی (البته از نقطه نظر نویسنده) در باره این موضوع مهم و اساسی را بیان دارد. توجه به این نکته ضروری است که دیانت بهایی، گرچه مدعی است که تعالیمش، می تواند بخوبی دستمایه ای گرانبها برای عالمان، نظریه پردازان و مجریان اقتصادی قرار گیرد، اما خود را به عنوان یک سیستم اقتصادی، ان گونه که در علم اقتصاد مطرح می شود، معرفی ننموده است. در هر حال همانطور که نویسنده محترم هم بدان اشاره دارد،هنوز موضوع اقتصاد در دیانت بهایی،ان گونه که باید و شاید مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و نشر چنین مقالاتی را باید به منزله قدمهای اغازین در این باب شمرد.
سایت نقطه نظر،امتنان خود را از اقای سروش خوشبین،مترجم این مقاله ،اظهار می نماید.
مدیر سایت

امکان ایجاد تحول در اقتصاد جهان از دیدگاه بهائی
Gregory C Dahl
ترجمه و اقتباس
سروش خوشبین

منبع: ایران گلوبال

مدتی است در برنامه های خبری رادیو و تلوزیون , مطالبی درمورد بحران اقتصادی که نظم فعالیتهای اقتصادی بسیاری از کشورها را بر هم زده است میشنویم. نکته ای که در میان این خبرها توجه مرا به خود جلب کرد و انگیزه ای برای نوشتن این متن شد , وجه مشترک این اخبار بود . تقریبا" در تمامی موارد خبر اخراج هزاران کارمند و کارگر در کشوری , تعطیلی فلان کمپانی عظیم اتومبیل سازی در جهان و یا ابراز نگرانی بانک جهانی و کارشناسان مسائل اقتصادی جهان از ابعاد وسیع بحران اقتصادی و پیش بینی رکودی دراز مدت در رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان , با لحنی ظفرمندانه و کنایه آمیز مطرح میشود , گویی در این اوضاع شرایط بازی به نفع ما تغییر کرده است و یا برگ برنده را به دست آورده ایم !

در ابتدا دلیلی برای این لحن نمیدیدم ولی وقتی یاد این ضرب المثل قدیمی افتادم که " عزای دشمن عروسیه" مسئله با وضوح بیشتری در ذهنم شکل گرفت.کشورهای دیگر " دشمن " هستند و این بحران یا " عزا" ی آنان برای ما عروسی محسوب میشود!