اقتصاد

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/32

حل هریک از مشکلات جهان به مشکلات دیگری وابسته است و نمی توان یک مشکل را حل کرد و مشکلات دیگر را به حال خود گذاشت.

سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح در جهان تأسیس شد، اما هر روز دامنهء اهداف و فعالیتهای آن گسترش یافت و به فرهنگ و حقوق بشر و توسعهء اجتماعی و اقتصادی کشیده شد.

در بیانیهء ریشه کنی فقر که توسط جامعهء بین المللی بهائی به سازمان ملل متحد تقدیم شده است می بینیم که ریشه کنی فقر مستلزم فعالیتهای متنوعی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و علت عدم موفقیت جهان در ریشه کنی فقر حصر توجه به عوامل اقتصادی بوده است.

به منظور آشنایی بیشتر با این بیانیه، مطالعهء خبری که در مورد آن در سرویس خبری عالم بهائی در 15 فوریهء 2008 منتشر شده است مفید به نظر می رسد.

در ماه‌های اخیر بیانیه‌هائی که به منظور بهائی‌ستیزی از دولتمردان در ایران در رسانه‌های وابسته به دولت به گونۀ آشکار یا غیرمستقیم صادر می‌شود رو به فزونی نهاده است. چند روز قبل به یکی از این بیانیه‌ها برخوردم که در آن حجت‌الاسلام سعید جمشیدی، معاون حوزۀ علمیۀ سفیران هدایت قم گفته است "فعّالیّت فرقۀ ضالۀ بهائیت زنگ خطری بزرگ است."۱ 

علی‌رغم نام این گروه که مدّعی‌اند سفیران هدایت می‌باشند اظهارات سعید جمشیدی نمونه‌ای از تعصّب و کینه‌ورزی این افراد است تا به خیال خود مردم را نسبت به حقیقت و ماهیّت بهائیان گمراه سازند.