پیامهای مرکز جهانی بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/39

١٨ شهرالملک ١٧٤
٢٣ فوریه ٢٠١٨
...

توجّه شما به حفظ مصالح امری و اشتیاق¬تان به راهنمایی جوانان و خانواده ها دربارۀ انتخاب همسر و ازدواج مورد قدردانی است. در رابطه با مشکل فردی از احبّا طلب هدایت نموده اید که عاشق شخصی است که او عاشق فرد دیگری است و این وضع انتخاب همسر را برای ایشان مشکل و یا حتّی غیرممکن ساخته است. همان طور که مطّلعید ازدواج قدم بسیار مهمّی در زندگی هر فرد است که می تواند به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء منجرّ به «وحدت ابدی» بین دو نفر در جمیع مراتب وجود و عوالم اِلهی گردد. تعریف عقد ازدواج بهائی به فرمودۀ هیکل مبارک نه تنها «ارتباط بین طرفین» است بلکه «تعلّق خاطر بین جهتین» می باشد. تعالیم بهائی شرایط اوّلیّه برای تدارک ازدواج را به وضوح مشخّص می نماید.

یکی از این مستلزمات آن است که دو نفر تا حدّ امکان با خصوصیّات و شخصیّت هم¬دیگر آشنا شوند و هر دو مایل به ازدواج با یکدیگر باشند. هیچ یک نمی تواند فرد مورد علاقۀ خود را وادار به اقدام خاصّی در راه ایجاد عشق و یا ازدواج نماید. اگر بعد از گذشت زمانی مناسب فرد مشتاق به ازدواج تغییری در عدم علاقۀ شخص مقابل احساس نکند، شایسته است که علی¬رغم درد و رنج احتمالی، با واقع بینی و تمسّک به دعا و مناجات و با مشورت با خویشان و دوستان معتمد در کمال انقطاع راه جدیدی گزیند و به مدد مسرّت واقعی حاصله از خدمات امری زندگی مثبت و فعّال جدیدی را از سرگیرد.

از اصالت اثر منسوب به حضرت عبدالبهاء «ازدواج تاس تقدیر است و مهرۀ تدبیر» سؤال نموده¬اید. پرسش شما جهت ملاحظه و اظهار نظر به دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح ارجاع گردید. بر طبق اطلّاع واصله از آن دایره، چنین بیانی تا کنون در آثار مبارکه ملاحظه نگردیده است.

برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/node/269

۱۶ شهرالجمال ۱۷۵
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیروان عزیز و صبور حضرت بهاءالله در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

حضور شکوهمند نمایندگان منتخب جوامع ملّی بهائی از ۱۶۶ کشور جهان در ارض اقدس به منظور شرکت در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی و انتخاب اعضای بیت العدل اعظم با برگزاری جشن بزرگداشت دوازدهمین روز عید سعید رضوان در جوار روضۀ مبارکۀ علیا به پایان رسید. بیش از ۱۵۰۰ نماینده در انتخابات شرکت نمودند. از ویژگی‌های بارز این کانونشن که نه تنها بر رونق آن افزود بلکه موجب شور و شوق زایدالوصف کلّیّۀ شرکت‌کنندگان گردید، حضور بالاترین تعداد محافل ملّی و نمایندگان در کانونشن و همچنین حضور برخی از محافل ملّی برای نخستین ‌بار از جمله یکی از قدیمی‌ترین محافل ملّی عالم بهائی در این مجمع روحانی بود. ناظم جلسۀ افتتاحیّۀ کانونشن غیاب نمایندگان احبّای عزیز و ممتحن مهد امر الله را با لحنی سرشار از عشق و محبّت یادآور شد و بعد از اظهار قدردانی بهائیان جهان از فداکاری‌های آن عزیزان دل و جان که طیّ سالیان طولانی منبعی از الهام برای پیروان جمال اقدس ابهی در پهنۀ گیتی بوده‌اند به سهم بزرگ شما در پیشرفت امر الهی در عالم اشاره نمود. در جلسه‌ای دیگر، نمایندگان ممالک واقع در اقیانوس آرام به یاد احبّای ستمدیدۀ ایران بیان مبارک حضرت بهاءالله "لو یسترون النّور فی البرّ انّه یظهر من قطب البحر و یقول انّی محیی العالمین" را به زبان انگلیسی و با نغمه‌ای روح‌انگیز به اتّفاق جمیع حاضرین تلاوت نموده پیوند الفت و همبستگی روحانی مجتمعین را با آن عزیزان تحکیم بخشیدند. روحانیّت و شعف و غنای تجربیّات و وحدت نظر مشهود در مشورت‌ها نشانه‌ای بود آشکار از ازدیاد روزافزون قابلیّت‌های جوامع بهائی در سراسر عالم در مسیر کمک به استقرار تمدّنی که منظور نظر حضرت بهاءالله است. زیبایی و عظمت مفهوم وحدت در کثرت به راستی منوّر عیون و مسخّر قلوب بود. مطلع شعری از نغمه‌های ورقای شهید که در جلسۀ نهم عید رضوان در حول حرم اقدس تلاوت گردید گویای حال همگان بود:

در بقعۀ بیضاست عجب بزم وصالی جای همه خالی
ما راست در این بزم عجب وجدی و حالی جای همه خالی

علّت محرومیّت بهائیان ایران از شرکت در این مؤتمر روحانی بر جهان و جهانیان مبرهن است. اشاعۀ تبعیض، افترا و بدبینی که برخی از مسئولین امور آن را وسیله‌ای برای پیشبرد مقاصد مغرضانۀ خود می‌دانند مردم ایران و از جمله شما عزیزان را گرفتار مشکلات بیشمار کرده است. ‌اگرچه بعد از تحمّل ده سال حکم ظالمانۀ حبس، تا کنون شش نفر از هفت عضو محترم هیئت سابق یاران با سرافرازی به محیط خانواده و فضای سازندۀ جامعۀ بهائی بازگشته‌ و به جمع دیگر شهروندان وفادار و امیدوار به سربلندی ایران پیوسته‌اند، استمرار مسجونیّت جابرانۀ سایر احبّای مظلوم نشانی است گویا از ادامۀ خصومتی یک‌طرفه و بیجا. آن عزیزان تنها به خاطر عقاید روحانی خود در زندان‌‌های عناد و عداوت گرفتارند و البتّه تمامی بهائیان ایران نیز از پیر و جوان، دانش‌آموز و دانشجو، ورزشکار و هنرمند، صنعتگر و کشاورز، کاسب و کارگر، همواره دستخوش انواع ظلم و بی‌عدالتی‌ بوده و هستند. ولی الحمد لله شما به ردای ایمان و ثبوت بر پیمان مزیّنید، دیدگاهی وسیع دارید که در آن خدمت به وطن و به همنوع منشأ سرور واقعی و ترقّی سرمدی است و واقفید که تقلیب روحانی عالم و رشد معنوی بنی‌آدم مستلزم زمان و فداکاری است. پس سپاس به درگاه الهی که ثمرات این بذر وفا اکنون در سراسر نقاط دنیا همانگونه که به وضوح در فیلم مستند "آغوشی فراگیر" مصوّر گردیده در حال نشو و نماست.