پیامهای مرکز جهانی بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/39

برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/2016-10-14

پیام ١٤ اکتبر ٢٠١٦ خطاب به احبّای مجتمع در سانتیاگو

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به احبّای مجتمع در سانتیاگو، شیلی

به مناسبت افتتاح امّ‌المعابد امریکای جنوبی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

١٤ اکتبر ٢٠١٦

دوستان عزیز و محبوب،

با سرور موفور، اشواق قلبی خود را به شما عزیزان در این ایّام تاریخی ابلاغ می‌داریم، ایّامی که پس از مجهودات خالصانۀ عالم بهائی شاهد توفیقی عظیم می‌باشد. فرایند بنای مشارق‌ اذکار، اقدامی که بدایت آن را در ایّام حیات جمال قدم می‌توان یافت، به مرحله‌ای رسیده است که امروز در هر یک از قارّات عالم یک امّ‌المعابد بهائی مرتفع است. سه معبد از این معابد جلیله حال در امتداد محوری سرتاسری، در قارّۀ امریکا قرار دارد که شما عزیزان اکنون در نقطۀ جنوبی آن جمع گشته‌اید زیرا که طبق خواستۀ حضرت ولیّ محبوب امر الله پایتخت شیلی بود که می‌بایست محلّ استقرار اوّلین مشرق‌الاذکار امریکای جنوبی گردد. این مشرق‌الاذکار با عظمت و شکوه و در کمال زیبایی و جلال اکنون کل را به عبادت خالق متعال و ربّ مختار و مطلع انوار دعوت می‌نماید.

آیات مهیمن کتاب مستطاب اقدس خطاب به رؤسای جمهور کشورهای قارّۀ امریکا علاوه بر فرمان متین مبارک حضرت ربّ اعلی به "اهل ‏المغرب" مبنی بر قیام به نصرت امر مبارکش، این کشورها را در شمال و جنوب آن قارّۀ وسیع به افتخار و وظیفه‌ای پایدار مخصّص می‌فرماید. آن بیانات غنی و منیع ارتباط نزدیک آیین بهائی با سرزمین امریکای جنوبی را رابطه‌ای ابدی می‌سازد. با تحسین و تکریم فراوان، این مشتاقان خدمات دلیرانه و فداکاری‌های مؤمنینی را به یاد می‌آوریم که برای اوّلین بار نام مبارک حضرت بهاءالله را به این قارّه معرّفی نمودند و با عزمی جزم منبعث از دعوت الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء و تأکیدات حضرت شوقی ربّانی مندرج در هدایات مکرّره برای اجرای نقشه، به کشورهای امریکای لاتین مهاجرت نموده به پرورش جوامعی پرداختند که بالمآل موفّق به تشکیل محافل محلّی و نهایتاً محافل روحانی ملّی شدند — جوامعی که حضرت ولیّ‌امرالله آنها را به عنوان "هم‌کاران مجریان اصلی نقشه‌ای که میراث عظیم حضرت عبدالبهاء است" (ترجمه) خطاب فرموده‌اند. موفّقیّت در مجهودات تبلیغی در مقیاسی وسیع نمایان‌گر خلوص نیّت و بیداری روحانی ساکنان متنوّع این قارّه و آمادگی آنان برای پذیرش پیام الهی بود. یکی از چشم‌گیرترین موفّقیّت‌های آن دوران همانا اشتیاق مردمان بومی امریکای جنوبی در قبول پیام و امر مبارک حضرت بهاءالله و شناسایی قدرت کلام الهی در آزادسازی روح انسانی و تقلیب جامعۀ بشری بود. احبّای الهی در قبال چنین پیشرفت‌هایی وظیفۀ خطیر یادگیری برای حفظ تداوم فرایند ترویج و تحکیم سریع امر الله را پیش گرفتند. تمامی عالم بهائی از بینش‌های حاصله از تجارب کسب شده در این منطقه از جهان بهره‌مند شده است و مجهودات کنونی مؤمنین امریکای جنوبی در راه انتشار امر مبارک و بنای جوامعی بر بنیان روحانی همواره الهام‌بخش دیگر احبّای جهان می‌باشد. پس چقدر شایسته است که در زمانی که ملل و نحل نیم‌کرۀ غربی بیش از پیش نیازمند استفاضه از انوار تعالیم الهیّه هستند، مشعل روحانی پرقدرتی اکنون در دامنۀ سلسه کوه‌های آند در تلألو و نورافشانی کامل است.

برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/2016-06-23

۱ شهرالرّحمة ۱۷۳
۲۳ ژوئن ۲۰۱۶

ارسال از طریق الکترونیکی

سرکارخانم …

نیوزیلند

دوست عزیز روحانی،

لطفاً مطالب ذیل را به آقایان … و … ابلاغ فرمایید.

در تاریخ ۱۲‌ مه ۲۰۱۶ مکتوب آن یاران گرامی حاوی شرحی در بارۀ محدودیّت‌های اقتصادی وارده بر جامعۀ بهائی … و سایر نقاط ایران و پرسش‌هایی در این خصوص به بیت العدل اعظم الهی واصل گشت. مقرّر فرمودند به شرح ذیل مرقوم گردد.

توجّه شما به مصالح امری و آمادگی شما برای تحمّل شداید و بلایا در سبیل امر الله و تصمیم به ادامۀ اقامت در آن دیار قابل تمجید فراوان است. معهد اعلی از معضلات عدیده‌ای که مغرضین برای احبّای ستم‌دیدۀ … و دیگر شهرها به علّت تعطیل کردن محلّ کسب و کار خود در ایّام محرّمۀ بهائی به وجود آورده‌اند کاملاً آگاهند. این اقدامات غیر قانونی از طرف بعضی از اولیای امور بدون شک بخشی از طرح موجود برای ایجاد خفقان اقتصادی در جامعۀ بهائی آن کشور است تا به زعم باطل خویش ارادۀ احبّا را تضعیف و عزم راسخ آنان را برای اقامت در ایران متزلزل سازند.

جهانیان و هم‌وطنان عزیز شما اکنون بر این نکته واقفند که بهائیان با وجود فشارها و تضییقات گوناگون، به خاطر عقاید روحانی خود و با توجّه به آرمان‌های متعالی خویش در راه سر‌بلندی ایران، سکونت در وطن را بر جلای آن ترجیح داده‌‌ امیدوارند که این اقدام کمکی به ایجاد اجتماعی در آن سرزمین مقدّس بر اساس حکم قانون، عدل و انصاف، احترام به حقوق شهر‌وندی و متمایز به وحدت در کثرت ‌باشد.

بر طبق منشور بین‌المللی حقوق بشر که به امضای اکثر ممالک از جمله ایران رسیده، آزادی تمسّک به اصول اعتقادی و رعایت مستلزمات آن در زندگی روزمرّه در زمرهء حقوق شهروندی افراد است. حفظ حرمت ایّام متبرّکۀ بهائی، تعطیل مشروعات امری و تأسیسات متعلّق به آحاد پیروان حضرت بهاءالله، و عدم اشتغال به کار در این ایّام از جمله فرایض اهل بهاء در سراسر عالم است و رعایت آن در نهایت وظیفه‌ای است روحانی که هر مؤمن مخلص فرداً و وجداناً موظّف به اجرای آن می‌باشد. در ممالکی که آزادی دین و عقیده محترم شمرده می‌شود بهائیان با رعایت قوانین مدنی موجود در ایّام محرّمه از کار خود دست می‌کشند، همان ‌طور که به عنوان مثال متمسّکین به مذهب شیعه در ایران در صورت تمایل با آزادی کامل در ایّام تعطیلات مذهبی خود کسب و کار را تعطیل می‌کنند.

اجرای این حکم در شرایط فعلی برای بهائیان در ایران شامل نکات ذیل می‌باشد: