پیامهای مرکز جهانی بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/39

۱۴ شهرالمسائل ۱۶۴

۲۵ دسامبر ۲۰۰۷

پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرمایند

دوستان محبوب،

در طیّ سی سال گذشته، شما عزیزان در مقابل طوفان بلا با اطمینان قلبی از اینکه چنین مصائب و ابتلائاتی «مبشّر دورۀ سعادت و فلاحی است که مشیّت یزدانی برای عالم انسانی مقدّر فرموده» استقامت و ایستادگی نموده اید. مراجع دینی و دولتی که همواره محرّک اصلی ظلم و ستم وارده بر شما و نیاکانتان بوده اند همچنان حقوق خدادادی شما را انکار میکنند. آنها شما را از پاسخگویی به تهمت هایی که در بارۀ شما و اعتقاداتتان منتشر میسازند منع نموده و در عین حال جوّی از وحشت و ارعاب ایجاد کردهاند و کسانی را که مایلند به حمایت از شما ستمدیدگان قیام نمایند به شدّت تهدید میکنند. در طیّ این مدّت، جامعۀ بین المللی و خواهران و برادران بهائی شما در سراسر جهان، به دفاع از شما عزیزان مشغول بوده اند. امّا اکنون ایرانیان عدلپرور و منصف نیز از هر گروه و طبقه، چه در وطن و چه در خارج، در دفاع از شما مظلومان لب به اعتراض گشوده و تعداد روزافزونی از آنان مایلند به حقیقت امر مبارک پی برند.

فقط چند ماه پیش بود که جراید عالم، هم‌زمان با پخش خبر اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه‌های ایران، پاسخ سخنگوی هیئت نمایندگی آن کشور در سازمان ملل متّحد به سؤال خبرنگار رویتر را نیز نقل نمودند. این سخنگو با قاطعیّت تعجّب‌انگیزی بیان کرد که هیچ فردی در ایران به خاطر عقاید دینی خود از تحصیل محروم نمی‌شود. وی تنها مقام دولتی ایران نبود که این خبر را انکار می‌کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلستان نیز در نامه‌ای خطاب به یکی از اعضای پارلمان آن کشور که در مورد تضییقات وارده بر دانشجویان بهائی سؤال نموده بود همان گفتۀ سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل را تکرار کرد. به علاوه سفارت جمهوری اسلامی در اتیوپی، در بیانیّه‌ای که به دنبال انتشار خبر نقشۀ سرّی ایران برای شناسایی بهائیان و زیر‌ نظر گرفتن فعّالیّت‌های آنها در یکی از روزنامه‌های آن کشور منتشر کرد، اعلان نمود که در ایران هیچ فردی به خاطر عقاید شخصی از تحصیل در دانشگاه محروم نمی‌شود.