پیامهای مرکز جهانی بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/39

برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/2016-10-15

پیام ۲۴ مهر ۱۳۹۵

۱ شهرالعلم ۱۷۳
۲۴ مهر ۱۳۹۵

یاران و یاوران ممتحن جمال قدم در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

در این ایّام پر شور و شوق که در حضور مقامات بلند‌پایۀ کشور شیلی از ‌جمله نمایندۀ ارشد رئیس جمهور آن مملکت، امّ‌المعابد امریکای جنوبی در دامنۀ رشته کوه‌ آند در نهایت متانت، روحانیّت و عظمت افتتاح گشته است، هزاران نفر از ستایندگان اسم اعظم نیز در شهر سانتیاگو گردهم آمده‌اند تا به یاد فداکاری‌های نیاکان روحانی خویش که ندای حضرت مولی ‌الوری را در مراحل پیشین نقشۀ آسمانیش اجابت کرده و به آن سرزمین مهاجرت نمودند، و هم‌چنین به یاد نفوس پاک‌دل و مستعدّ آن مرز و بوم که پیام جمال ابهی را پذیرفته و به متابعت از تعالیم مبارکش جهت بنای مدنیّت الهی که ارمغان آن حضرت است کمر همّت بستند، تأسیس این معبد مشعشع و رفیع ‌الشّأن را جشن گیرند. پرتو آن تعالیم ربّانی و بازتابش در جوامع بهائی پویا در آن منطقه از کرۀ ارض اکنون در بنایی متین با طرحی نوین در مکانی بس دل‌نشین متجلّی گشته است. این بنیان قویّ ‌الارکان همگان را یکسان از هر قوم و هر نژاد و هر آیین با آغوشی باز پذیرا می‌شود و با ملحقات عامّ ‌المنفعۀ آتیه‌اش نمادی است درخشان از مفهوم وحدت عالم انسان و خدمت به نوع بشر در حیطۀ امکان. آن روند روحانی که با نزول حکم محکم مشرق‌الاذکار از قلم اعلی آغاز گشت و با احداث امّ‌المعابد در هر یک از قارّات جهان طیّ سالیان متمادی و علی‌رغم مشکلات بی‌شمار ادامه یافت، اینک با تکمیل آخرین مشرق‌الاذکار قارّه‌ای وارد مرحلۀ جدیدی گردیده که طلیعۀ آن، تأسیس مشارق اذکار ربّ قدیر در سطح ملّی و محلّی است. این مشتاقان با وقوف به این حقیقت که انتشار آیین نازنین آن محبوب عالم و استقرار مؤسّسات امر اعظمش در سراسر دنیا تا چه حدّ همیشه مرهون ایثار و فداکاری‌های پیروان باوفایش در مهد امر الله بوده است، در این لحظات تاریخی به ذکر خیر شما عزیزان مشغولیم که همواره چون پروانه گرد شمع جمالش بال و پر سوزانده‌ و هر بلایی را در سبیل حضرت رحمن تحمّل نموده‌اید. ای دل‌باختگان روی بهاء، حال ملاحظه نمایید که انتصارات حاصله چگونه مصداق این بیت جان‌فزا از مثنوی مبارکش گشته است:

برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/2016-10-14

پیام ١٤ اکتبر ٢٠١٦ خطاب به احبّای مجتمع در سانتیاگو

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به احبّای مجتمع در سانتیاگو، شیلی

به مناسبت افتتاح امّ‌المعابد امریکای جنوبی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

١٤ اکتبر ٢٠١٦

دوستان عزیز و محبوب،

با سرور موفور، اشواق قلبی خود را به شما عزیزان در این ایّام تاریخی ابلاغ می‌داریم، ایّامی که پس از مجهودات خالصانۀ عالم بهائی شاهد توفیقی عظیم می‌باشد. فرایند بنای مشارق‌ اذکار، اقدامی که بدایت آن را در ایّام حیات جمال قدم می‌توان یافت، به مرحله‌ای رسیده است که امروز در هر یک از قارّات عالم یک امّ‌المعابد بهائی مرتفع است. سه معبد از این معابد جلیله حال در امتداد محوری سرتاسری، در قارّۀ امریکا قرار دارد که شما عزیزان اکنون در نقطۀ جنوبی آن جمع گشته‌اید زیرا که طبق خواستۀ حضرت ولیّ محبوب امر الله پایتخت شیلی بود که می‌بایست محلّ استقرار اوّلین مشرق‌الاذکار امریکای جنوبی گردد. این مشرق‌الاذکار با عظمت و شکوه و در کمال زیبایی و جلال اکنون کل را به عبادت خالق متعال و ربّ مختار و مطلع انوار دعوت می‌نماید.

آیات مهیمن کتاب مستطاب اقدس خطاب به رؤسای جمهور کشورهای قارّۀ امریکا علاوه بر فرمان متین مبارک حضرت ربّ اعلی به "اهل ‏المغرب" مبنی بر قیام به نصرت امر مبارکش، این کشورها را در شمال و جنوب آن قارّۀ وسیع به افتخار و وظیفه‌ای پایدار مخصّص می‌فرماید. آن بیانات غنی و منیع ارتباط نزدیک آیین بهائی با سرزمین امریکای جنوبی را رابطه‌ای ابدی می‌سازد. با تحسین و تکریم فراوان، این مشتاقان خدمات دلیرانه و فداکاری‌های مؤمنینی را به یاد می‌آوریم که برای اوّلین بار نام مبارک حضرت بهاءالله را به این قارّه معرّفی نمودند و با عزمی جزم منبعث از دعوت الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء و تأکیدات حضرت شوقی ربّانی مندرج در هدایات مکرّره برای اجرای نقشه، به کشورهای امریکای لاتین مهاجرت نموده به پرورش جوامعی پرداختند که بالمآل موفّق به تشکیل محافل محلّی و نهایتاً محافل روحانی ملّی شدند — جوامعی که حضرت ولیّ‌امرالله آنها را به عنوان "هم‌کاران مجریان اصلی نقشه‌ای که میراث عظیم حضرت عبدالبهاء است" (ترجمه) خطاب فرموده‌اند. موفّقیّت در مجهودات تبلیغی در مقیاسی وسیع نمایان‌گر خلوص نیّت و بیداری روحانی ساکنان متنوّع این قارّه و آمادگی آنان برای پذیرش پیام الهی بود. یکی از چشم‌گیرترین موفّقیّت‌های آن دوران همانا اشتیاق مردمان بومی امریکای جنوبی در قبول پیام و امر مبارک حضرت بهاءالله و شناسایی قدرت کلام الهی در آزادسازی روح انسانی و تقلیب جامعۀ بشری بود. احبّای الهی در قبال چنین پیشرفت‌هایی وظیفۀ خطیر یادگیری برای حفظ تداوم فرایند ترویج و تحکیم سریع امر الله را پیش گرفتند. تمامی عالم بهائی از بینش‌های حاصله از تجارب کسب شده در این منطقه از جهان بهره‌مند شده است و مجهودات کنونی مؤمنین امریکای جنوبی در راه انتشار امر مبارک و بنای جوامعی بر بنیان روحانی همواره الهام‌بخش دیگر احبّای جهان می‌باشد. پس چقدر شایسته است که در زمانی که ملل و نحل نیم‌کرۀ غربی بیش از پیش نیازمند استفاضه از انوار تعالیم الهیّه هستند، مشعل روحانی پرقدرتی اکنون در دامنۀ سلسه کوه‌های آند در تلألو و نورافشانی کامل است.