پیامهای مرکز جهانی بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/39

برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/2016-10-19

پیام ٢٨ مهر ١٣٩۵

۵ شهرالعلم ١٧٣

٢٨ مهر ١٣٩۵

احبّای صبور و ممتحن مهد امر الله ملاحظه فرمایند

در ایّامی که برادران و خواهران روحانی شما با شعف و سرور فراوان مشغول فراهم آوردن تمهیدات لازم برای برگزاری جشنوارۀ افتتاح اوّلین امّ‌المعابد قارّۀ امریکای جنوبی بودند، خبر قتل جناب فرهنگ امیری در شهر یزد موجب حزن و اندوه عمیق این جمع گردید. کمک اهالی محل در دست‌گیری سریع یکی از مجرمین، اقدامات اوّلیّۀ مأمورین پلیس، و آمادگی وکیل مدافع برای مساعدت قانونی گویای این واقعیّت است که بخش‌های مختلف اجتماع در آن سرزمین مقدّس همگی از ظلم و ستم بیزارند و این عمل شنیع را تقبیح می‌نمایند. جدّیّت بازپرس مسئول و وعدۀ رسیدگی به این واقعۀ محزنه بر اساس تساوی کلّیّۀ شهروندان در برابر قانون خبری نویدبخش است. گزارش‌های واصله، حال این نکته را روشن می‌سازد که تعصّبات مذهبی انگیزۀ اصلی این قتل بوده است. ایرانیان روشن‌ضمیر و جامعۀ بین‌المللی اکنون مشتاق‌اند بدانند که روند اجرای عدالت چه خواهد بود و اقدامات تحریک‌آمیز و جوّ موجودی که ارتکاب چنین اعمالی را ممکن می‌سازد کی پایان خواهد یافت.

خانوادۀ فرهنگ امیری در گذشتۀ ایّام در راه سقایت شجرۀ امر الهی جان نثار کرده و مظالمی فراوان متحمّل شده‌اند. آن نفس نفیس نیز خود طیّ سالیان بعد از انقلاب اسلامی صدمات متعدّدی را به خاطر انتساب به نام مبارک حضرت بهاءالله با رضایت خاطر پذیرفت و با مناعت طبع به زندگی شرافت‌مندانۀ خویش ادامه داد. انگیزۀ اعمالش اعتقاد به یگانگی نوع بشر، رفع تعصّبات، و خدمت به وطن مألوف بود. در بین همسایگان به محبّت و ملاطفت و به درایت و تواضع معروف بود و با انقطاع از امور دنیوی به امرار معاش می‌پرداخت و با احدی مشکلی نداشت. محیط خانواده‌اش مملوّ از عشق و عطوفت بود و فرزندانش را تشویق می‌کرد که زندگی خود را به زیور امانت و صداقت مزیّن نمایند. آن روح پاک و آن قلب بی‌کینه و تابناک در سنّ شصت و سه سالگی با مظلومیّت تام جان شیرین فدا کرد، علم شهادت عظمی برافراخت، در عالم بالا به بزم لقا پیوست و در ملکوت ابهی به محضر دیگر شهدای این امر نازنین از جمله پدر بزرگوار و شش تن دیگر از خویشاوندانش که همگی شصت و یک سال پیش در هرمزک یزد جان خود را در راه امر جمال اقدس ابهی فدا نمودند عزّ ورود یافت.

برگرفته از: http://www.payamha-iran.org/2016-10-15

پیام ۲۴ مهر ۱۳۹۵

۱ شهرالعلم ۱۷۳
۲۴ مهر ۱۳۹۵

یاران و یاوران ممتحن جمال قدم در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

در این ایّام پر شور و شوق که در حضور مقامات بلند‌پایۀ کشور شیلی از ‌جمله نمایندۀ ارشد رئیس جمهور آن مملکت، امّ‌المعابد امریکای جنوبی در دامنۀ رشته کوه‌ آند در نهایت متانت، روحانیّت و عظمت افتتاح گشته است، هزاران نفر از ستایندگان اسم اعظم نیز در شهر سانتیاگو گردهم آمده‌اند تا به یاد فداکاری‌های نیاکان روحانی خویش که ندای حضرت مولی ‌الوری را در مراحل پیشین نقشۀ آسمانیش اجابت کرده و به آن سرزمین مهاجرت نمودند، و هم‌چنین به یاد نفوس پاک‌دل و مستعدّ آن مرز و بوم که پیام جمال ابهی را پذیرفته و به متابعت از تعالیم مبارکش جهت بنای مدنیّت الهی که ارمغان آن حضرت است کمر همّت بستند، تأسیس این معبد مشعشع و رفیع ‌الشّأن را جشن گیرند. پرتو آن تعالیم ربّانی و بازتابش در جوامع بهائی پویا در آن منطقه از کرۀ ارض اکنون در بنایی متین با طرحی نوین در مکانی بس دل‌نشین متجلّی گشته است. این بنیان قویّ ‌الارکان همگان را یکسان از هر قوم و هر نژاد و هر آیین با آغوشی باز پذیرا می‌شود و با ملحقات عامّ ‌المنفعۀ آتیه‌اش نمادی است درخشان از مفهوم وحدت عالم انسان و خدمت به نوع بشر در حیطۀ امکان. آن روند روحانی که با نزول حکم محکم مشرق‌الاذکار از قلم اعلی آغاز گشت و با احداث امّ‌المعابد در هر یک از قارّات جهان طیّ سالیان متمادی و علی‌رغم مشکلات بی‌شمار ادامه یافت، اینک با تکمیل آخرین مشرق‌الاذکار قارّه‌ای وارد مرحلۀ جدیدی گردیده که طلیعۀ آن، تأسیس مشارق اذکار ربّ قدیر در سطح ملّی و محلّی است. این مشتاقان با وقوف به این حقیقت که انتشار آیین نازنین آن محبوب عالم و استقرار مؤسّسات امر اعظمش در سراسر دنیا تا چه حدّ همیشه مرهون ایثار و فداکاری‌های پیروان باوفایش در مهد امر الله بوده است، در این لحظات تاریخی به ذکر خیر شما عزیزان مشغولیم که همواره چون پروانه گرد شمع جمالش بال و پر سوزانده‌ و هر بلایی را در سبیل حضرت رحمن تحمّل نموده‌اید. ای دل‌باختگان روی بهاء، حال ملاحظه نمایید که انتصارات حاصله چگونه مصداق این بیت جان‌فزا از مثنوی مبارکش گشته است: