اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

ایالات متحده امریکا در مورد فردی بهائی که از طرف حوثی ها به اعدام محکوم شده اظهار نگرانی کرد (۱)

Arab News- 26/04/2019- 12:14

* یکی از دادگاهای حوثی، حامد بن حیدره را با اتهامی «واهی» به اعدام محکوم کرد.

*ایالات متحده امریکا از شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مصراٌ خواست که به رفتارهای غیر انسانی علیه بهائیان خاتمه دهد.

واشنگتن: ایالات متحده امریکا از شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردار است مصراً خواست که به رفتارهای غیر انسانی علیه بهائیان خاتمه دهد زیرا دادگاه حوثی یکی از بهائیان را با اتهامی «واهی» به اعدام محکوم کرد.

جامعه بهائیان اظهار داشته که حامد بن حیدره که از سال ۲۰۱۳ در حبس می باشد در روز سه شنبه دادگاه فرجامی در صنعا، پایتخت کشور که تحت اداره حوثی ها می باشد خواهد داشت.

وزارت کشور ایالات متحده امریکا «نگرانی عمیق» خود را از اینکه حوثی ها تعداد زیادی از بهائیان را مورد هدف قرار داده اظهار داشته. هم چنین در مورد رفتارشان بابت آقای حیدره که متحمل «شکنجه روانی و جسمی گردیده» اعلان خطر نموده.

سخنگوی وزارت کشور، خانم مورگان اوُرتاگوس Morgan Ortagus در بیانه ای اظهار داشت که « ظلم و اتهامات واهی و رفتارهای غیرانسانی حوثی ها نسبت به بهائیان در یمن باید اختتام یابد.»

جامعه بهائی در جواب دادستان فرجام خواهیِ آقایِ حیدره که دیانت بهائی را براساسی «افکاری شیطانی» متهم نموده صادر نمود.

برگرفته از: http://news.persian-bahai.org/1260

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ (۲ مه ۲۰۱۸)

فیلمی جدید تصویری از جوامع سراسر جهان را نشان می‌دهد

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ (۲ مه ۲۰۱۸)

مرکز جهانی بهائی- مستندی تازه و مبتکرانه دربارۀ تلاش‌های جامعه‌سازی عالم بهائی از دید جوامع محلی، امروز در سایت http://www.bahai.org/widening-embrace/fa انتشار یافت.

فیلم «آغوشی فراگیر»، طی یک فرآیند نوآورانه در میان توده‌های مردم تولید شده است که در آن اغلب، گروه‌هایی از جوانان تلاش‌ جوامع محلی خود در سرتاسر جهان را در جهت تحول اجتماعی مستندسازی کرده‌اند.

این مستند که با استفاده از فیلم‌های تهیه شده توسط این گروه‌ها در طول یک سال ساخته شده است بازگو کنندۀ داستان تحول و تقلیبی است که در ۲۴ جامعه با واقعیت‌ها و بسترهای مختلف در حال اتفاق است. سه موضوع اصلی این فیلم عبارتند از: مشارکت همگانی به عنوانی مسیری به سوی رفاه جمعی، نقش حیاتی جوانان در تقلیب و تحول اجتماع و شکل‌گیری دامنه‌ای از اقدامات توسعۀ اجتماعی و اقتصادی که ریشه در خواسته‌های معنوی یک جمعیت دارند.

اگرچه یکی از نتایج این پروژۀ مستندسازی خود این فیلم است اما بُعد مهم دیگر، مشاهدۀ وجود توانمندی در بسیاری از این جوامع محلی است که رشد کرده است، و توصیف فعالیت‌ها و یادگیری‌های جامعه‌شان در بستر پیشرفت اجتماعی است.

فیلم «آغوشی فراگیر» در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی در حیفا به نمایش در آمد و به غنای مشورت‌های ۱۳۰۰ نمایندۀ حاضر افزود. بسیاری از موضوعات مورد مشورت در روزهای کانونشن در مثال‌های عملی این فیلم به نمایش در آمده بودند.