اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

نيويورک، ۲۸ فوريه ۲۰۰۷
تعداد فزاينده‌اى از بهائيانى که امسال در دانشگاههاى ايران پذيرفته شده بودند، اخراج گرديده‌اند. اين امر آشکارا نشان ميدهد که دانشجويان بهائى ايران هنوز با محدوديت و تبعيضات شديد در زمينه‌ى تحصيلات عالى روبرو هستند.
بعد از بيش از ۲۵ سال که بهائيان ايران از حضور در دانشگاههاى عمومى و خصوصى آن کشور محروم بودند، به دنبال تغيير سياست دولت، ستون مذهب از اوراق مربوط به ورود به دانشگاه حذف شد و در پاييز گذشته حدود ۱۷۸ دانشجوى بهائى در دانشگاههاى مختلف سراسر کشور پذيرفته شدند.
اما تا اواسط فوريه، حداقل ۷۰ دانشجو پس از آن که مقامات دانشگاهى متوجه بهائى بودن آنها گشتند از دانشگاههاى محل تحصيلشان اخراج شدند. ديان علائى، نماينده‌ى جامعه بين‌المللى بهائى در دفتر سازمان ملل در ژنو، گفت: «درصد بالاى اخراج‌ها که آشکارا مربوط به بهائى بودن دانشجويان ميشود، نشان ميدهد که در بهترين حالت، دولت اعمال تبعيض در تحصيلات عالى را ناديده ميگيرد و در بدترين حالت صرفاً دانشجويان بهائى را بازى ميدهد.»

نيويورک ٧ مارس
جامعه‌ى بين‌المللی بهائی به سندی دست یافته است که ظاهراً ماهیت مزورانه سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با دانشجويان بهائی كه خواستار تحصیل در مؤسسات آموزش عالی آن کشور هستند، تایید میکند.
اين سند در حقیقت نامه‌ای است که در تاريخ ۲ نوامبر ۲۰۰۶ از سوی دفتر مركزی دانشگاه پيام نور خطاب به شعبه‌های منطقه‌ای این دانشگاه ارسال شده و در آن آمده است که به موجب سياست دولت، دانشجويان بهائی «نمیتوانند در دانشگاههای ايران ثبت نام كنند» و اگر چنانچه قبلاً ثبت نام شده‌اند، «باید اخراج گردند.»
بانی دوگال، نماينده‌ى ارشد جامعه‌ى بين‌المللی بهائی در سازمان ملل متحد میگويد: «اين سند گواهی است بر رفتار ريا كارانه‌ى دولت جمهوری اسلامی در رابطه با دانشجويان بهائی.»