اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

ژنو
۲۶ دی ۱۳۸٧ برابر با ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹
سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى

روز گذشته حداقل شش بهائى، از جمله يکى از کارمندان نهادهاى حقوق بشر وابسته به خانم شيرين عبادى، برندۀ جايزه نوبل، در ايران دستگير شدند.

بنا به گزارش‌هاى رسيده از ايران، اين افراد پس از حمله مأموران امنيتى به خانه‌هاى حداقل يازده بهائى بازداشت شده اند. در اين يورش ها مأموران کتاب‌ها و اموال ديگرى از جمله کامپيوترها و عکس‌هاى موجود در اين خانه ها را نيز ضبط کردند.

يکى از بازداشت‌ شدگان، ژينوس سبحانى بود که به عنوان دستيار در نهادهاى دفاع از قربانيان مين و مرکز مدافعان حقوق بشر کار مى‌کرده است. هر دو نهاد را خانم عبادى تأسيس کرده بود.

خانم عبادى امروز، در گفتگوئى با شبکه خبرى سى ان ان، گفت خانم سبحانى پس از حمله به دفاتر او و بسته شدن اين دو مرکز دراوایل دی ‌ماه ( ماه دسامبر)، از کار برکنار شده بود.

نيويورک
۲۳دسامبر ۲۰۰۸ برابر با ۳ دی ۱۳۸٧
سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى

ژنو- جامعۀ جهانى بهائى از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر، که زير نظر خانم شيرين عبادى فعاليت مى‌کند، به شدت ابراز نگرانى کرد و خواستار بازگشایى اين مرکز شد.

ديان علائى، يکى از نمايندگان جامعۀ جهانى بهائى در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «بستن دفتر خانم عبادى ضربه‌‌‌اى جدى به حقوق بشر در سراسر ايران است.»

سخنگوى وزارت امور خارجۀ ايران گفته است دليل بستن اين کانون نداشتن جواز فعاليت است. اما دادن چنين جوازى به آنها عمل ساده‌اى است. اگر اين کار انجام نشود اقدام حکومت ايران به بستنِ دفتر معروف‌ترين مدافع حقوق بشر در اين کشور، که تنها برندۀ جايزۀ نوبل از ايران و نخستين زن مسلمانى است که به دريافت اين جايزه نائل شده، از نظر مردم جهان گواه ديگریست که اين حکومت حرمتى براى آزادى و حقوق بشر قائل نيست.