اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

پاریس،اول جون 2008
موضوع: وضعیت هفت بهایی بازداشت شده

عالیجناب،

این نامه را برای اظهار عمیقترین نگرانیهای خود در ارتباط با سرنوشت هفت تن از اعضاء جامعه بهایی که هم اکنون در زندان بسر می برند می نویسیم

خانم فریبا کمال آبادی،آقای جمال الدین خانجانی،آقای عفیف نعیمی،آقای سعید رضایی،آقای بهروز توکلی و آقای وحید تیزفهم در روز 14 ماه می 2008 ،بوسیله ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده اند.انها اعضای گروه ملی هماهنگ کننده بهایی در ایران می باشند هیاتی غیر رسمی که با اطلاع حکومت و برای مساعدت به جامعه 300000 نفری بهاییان در کشور تشکیل شده بود.عضو دیگر همان هیات،خانم مهوش ثابت،در مارچ 2008 در مشهد دستگیر شده و بنا به گزارشات هنوز در بازداشت می باشد.

صبح چهارشنبه، 25 اردیبهشت، مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یورشی هماهنگ به منازل مسکونی 6 تن از بهائیان ساکن تهران همگی ایشان را بازداشت و ظاهرا به زندان اوین منتقل کرده اند. این شش نفر اعضای گروهی هفت نفره هستند که تحت عنوان "یاران ایران" مسئولیت اداره جامعه دینی بهائیان ایران را، که تخمین زده میشود حدود 300000 پیرو در این کشور داشته باشد، برعهده دارند. اعضاي اين گروه بارها توسط وزارت اطلاعات احضار و دولت در جريان هميشگي امور جامعه بوده است. نفر هفتم این گروه، مهوش ثابت، اسفندماه سال گذشته به مشهد احضار و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر میبرد. علت بازداشت وی خاکسپاری شخصی در بشرویه خراسان بر طبق رسوم بهائی بوده است. ظاهرا این شخص، به باور بهائیان ساکن بشرویه از جمله پیروان این آئین محسوب میشده، اما دولت او را از جمله "توابین" میدانسته است و این امر موجبات احضار و بازداشت خانم ثابت را فراهم آورده بود.