اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

صبح چهارشنبه، 25 اردیبهشت، مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یورشی هماهنگ به منازل مسکونی 6 تن از بهائیان ساکن تهران همگی ایشان را بازداشت و ظاهرا به زندان اوین منتقل کرده اند. این شش نفر اعضای گروهی هفت نفره هستند که تحت عنوان "یاران ایران" مسئولیت اداره جامعه دینی بهائیان ایران را، که تخمین زده میشود حدود 300000 پیرو در این کشور داشته باشد، برعهده دارند. اعضاي اين گروه بارها توسط وزارت اطلاعات احضار و دولت در جريان هميشگي امور جامعه بوده است. نفر هفتم این گروه، مهوش ثابت، اسفندماه سال گذشته به مشهد احضار و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر میبرد. علت بازداشت وی خاکسپاری شخصی در بشرویه خراسان بر طبق رسوم بهائی بوده است. ظاهرا این شخص، به باور بهائیان ساکن بشرویه از جمله پیروان این آئین محسوب میشده، اما دولت او را از جمله "توابین" میدانسته است و این امر موجبات احضار و بازداشت خانم ثابت را فراهم آورده بود.

به گزارش سرويس خبرى مرکز جهانى بهائى ، شش تن از رهبران جامعه بهائيان ايران در صبح 25 ارديبهشت 1387 ، درعمليات هماهنگ شده‌اى دستگير و به زندان مشهور اوين منتقل شدند. اين دستگيرى‌ها به طرز نگران كننده‌اى يادآور دورۀ مشابهى در سال‌هاى دههء ١٩٨٠ است كه تعداد كثيرى از رهبران جامعۀ بهائى به طور جمعى بازداشت و مآلاً به قتل رسيدند.صبح روز چهارشنبه مأمورين امنيتى بعد از ورود به منازل اين شش مرد و زن، كه همگی اعضاى یک گروه در سطح ملّی هستند و به حد اقل امورات بهائيان ايران رسیدگی می‌کنند، پس از پنج ساعت تجسس آنها را به همراه خود بردند.هفتمين عضو اين گروه هماهنگ كننده كه ساكن طهران است در اوائل ماه مارس بعد از آنكه ظاهراً به بهانه ساده‌اى به ادارهء اطلاعات مشهد احضار شده بود درهمان جا بازداشت شد.