اخبار جامعۀ بهائی

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/40

به گزارش سرويس خبرى مرکز جهانى بهائى ، شش تن از رهبران جامعه بهائيان ايران در صبح 25 ارديبهشت 1387 ، درعمليات هماهنگ شده‌اى دستگير و به زندان مشهور اوين منتقل شدند. اين دستگيرى‌ها به طرز نگران كننده‌اى يادآور دورۀ مشابهى در سال‌هاى دههء ١٩٨٠ است كه تعداد كثيرى از رهبران جامعۀ بهائى به طور جمعى بازداشت و مآلاً به قتل رسيدند.صبح روز چهارشنبه مأمورين امنيتى بعد از ورود به منازل اين شش مرد و زن، كه همگی اعضاى یک گروه در سطح ملّی هستند و به حد اقل امورات بهائيان ايران رسیدگی می‌کنند، پس از پنج ساعت تجسس آنها را به همراه خود بردند.هفتمين عضو اين گروه هماهنگ كننده كه ساكن طهران است در اوائل ماه مارس بعد از آنكه ظاهراً به بهانه ساده‌اى به ادارهء اطلاعات مشهد احضار شده بود درهمان جا بازداشت شد.

نيويورک ۳۱ جولای ۲۰۰۷
سرويس خبرى جامعه جهانى بهائى(1)
از ورود بهائيان ايرانى به آموزشکده‌های فنى و حرفه‌اى در سال جاری عملاً جلوگیری به عمل آمده است زیرا برگه ثبت نام شرکت در آزمون سراسری، آنان را وادار به انكار عقيده می‌نماید، عملی که بهائيان از آن همیشه امتناع ‌‌ورزیده‌اند.
جامعۀ جهانى بهائى اخيراً مطلع شد كه در تقاضانامه ورود به امتحانات دوره‌های كاردانی نظام جديد آموزشکده‌های فنى و حرفه‌اى در سال ١٣٨۶ (۲۰۰۷) تنها يک گزينه را می‌توان براى دين انتخاب نمود.
داوطلب می‌تواند یکی از سه دین زرتشتى، يهودى و مسيحى را انتخاب کند. اگر هيچ كدام از اين گزينه‌ها علامت نخورد، طبق توضيحات مندرج در اين فرم، متقاضى مسلمان به شمار می‌آيد. اين کتمان عقیده براى بهائيان غير قابل قبول است. به گفتۀ بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل، «تحت اين سيستم بهائيان نمی‌توانند تقاضانامه را پر کنند بدون اينكه عملاً دین خود را انكار نمايند، کارى كه خلاف اصول اعتقادى آنان است.»