بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

اعمال زشتِ مُتدیّنین (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۱ ژوئیۀ ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

در جهانی که تا حال بسیاری از اعمال زشت و یا جنایات به نام دیانت انجام گرفته گرچه مشکل به نظر می رسد ولی تنها راه لازمۀ از بردن آن مشورت و گفتگو خواهد بود. متأسّفانه قرن بیست و یکم با بسیاری از همین رفتار غیر انسانی شروع گردید. در این گفتار نظر این است که تأمّلی در بیانات حضرت بهاءُالله و دیگر آثار بهائی شود تا بتوان راه حلّی حقیقی برای این مشکلات پیدا نمود.

مسلّم است که آنچه را که حضرت بهاءُالله در مقام مَظهَرِ ظهورِ اِلهی نازل فرمودند ریشه ای در حقائق روحانی داشته که مربوط به امور دیانتی می باشند. حضرتشان بر اَمرِ لامَذهبی و اغتشاشاتی که در دنیای امروزه اَمری عادی شده کاملاً آگاه می باشند.

«عالم مُنقلب است و انقلابِ او یَوماً فَیَوماً [روز به روز] در تَزاید و وَجهِ آن بر غفلت و لامَذهبی متوجّه و این فِقره شدّت خواهد نمود و زیاد خواهد شد بشأنی که ذکرِ آن حالْ مقتضی نه» ۳

«قوّه و بُنیۀ ایمان در اَقطارِ عالم ضعیف شده، دِریاقِ [دارویِ] اَعظَمْ لازم.» ۴

آنچه را که پیش بینی شده بود در قرن بیستم و بیست و یکمِ عالمِ بشری می توان مشاهده نمود.
بعضی از نفوس معتقدند که تمامی این مشکلاتِ حاصلۀ عالمِ بشر سرچشمه اش همان دیانت است و می گویند باید بطور کلّی از امر دیانت صرف نظر کرد. بیانات حضرت بهاءُالله دقیقاً در نقطۀ مقابل این نظریه می باشند ـ در حقیقت دیانت یکی از عوامل لازمه برای صحّت و سلامت جامعه می باشد.

«... و به دین و به تمسّک به آن وصیّت می نماید؛ آنست سببِ بزرگ از برای نظمِ جهان و اطمینانِ مَنْ فِی الاِمکان [جهانیان]» ۵

«دین نوریست مُبین و حِصنی است مَتین از برای حفظ و آسایشِ اهلِ عالم، چه که خَشیَةُ الله [ترس از روی شناخت و عشق] ناس را به معروفْ اَمرْ و از مُنکَرْ نهیْ نماید. اگر سِراجِ دین مستور مانَد، هَرج و مَرج راه یابد، نیّرِ عدل و انصاف و آفتابِ اَمن و اطمینان از نور باز مانند. هر آگاهی بر آنچه ذکر شد گواهی داده و می دهد.» ۶

به رؤسایِ اَرض: ندایِ رَبُّ الجُنُود (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۰ ژوئیۀ ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABismarckundNapoleonIII.jpg

قبلاً در چند مقاله ذکر شد که حضرت بهاءُالله الواحی خطاب به رؤساء و پادشاهان دنیا نازل فرمودند. به عنوان مثال می توان از «سورۀ هیکل» نام برد http://noghtenazar.org/node/1688
که چندین مقالۀ متفاوت به مطالب نازله در این لوح مبارک اختصاص داده شد.
http://noghtenazar.org/node/1655
http://noghtenazar.org/node/1706
http://noghtenazar.org/node/1542

بسیاری از این الواح مبارکه در کتابی به نام «نِداءِ رَبُّ الجُنُود» جمع آوری گردیده. http://reference.bahai.org/fa/t/b/

علاوه بر آن تعداد زیادی از نصوص مبارکۀ این خطاب ها را می توان در «کتاب مستطاب اقدس» یافت. http://reference.bahai.org/fa/t/b/

در میان آثار نازله خطاب به رؤسای اَرض «اَلواحِ ملوک» را باید نام برد که جهت پادشاهان جهان بطور عمومی نازل گردیده http://reference.bahai.org/fa/t/b/ و این در حالی است که حضرت بهاءُالله اَلواحی نیز اختصاصاً خطاب به هر یک از پادشاهان ارض ارسال فرمودند که از جمله می توان از پاپ پیِ نُهُم، ناپلئون سوّم (امپراطور فرانسه)، قیصر الکساندر دوّم روسیه، ملکۀ ویکتوریا پادشاه انگلیس و ناصرالدّین شاه و دیگران نام برد.

علاوه بر این الواح در بسیاری از آثار دیگر هم حضرت بهاءُالله صریحاً رسالت خویش را بیان می فرمایند ولی علیرغم آن هیچ انتظاری نداشتند که جوابی از این روساء دریافت نمایند زیرا در آن ایّام جهان آماده نبود لذا در «سورۀ هیکل» بیاناتی به این مضون دربارۀ پیامشان نازل فرمودند.

«یا هَیکَلَ الأمرِ اِنْ لَنْ تَجِدَ مُقبِلاً اِلیٰ مَواهِبِکَ لا تَحْزَنْ... اِصْبِرْ فیٖ اَمرِ رَبِّکَ سَوفَ یَبعَثُ اللهُ اُولیٖ اَفئِدَةٍ طاهِرَةٍ وَ اَبصارٍ مُنیرَةٍ یَهْرُبُنَّ مِنْ کُلِّ الجِهاتِ اِلیٰ جِهَةِ فَضلِکَ المُحیطِ المَبسُوطِ.» ۳ [مضمون به فارسی: ای هیکل امر اگر مُقبِلی به سوی بخشش ها و مَواهِبَت نیافتی محزون مشو... در امرِ پروردگارت صبر کن بزودی خداوند صاحبان قلب های پاک و چشم های روشنی را برمی انگیزد که از جمیع اطراف به سوی فضلِ فراگیر و گستردۀ تو می شتابند.]

برای چندی از پادشاهان که دست ردّ به پیام حضرت بهاءُالله زدند، آنان را به استقرار «صلحِ اَصغَر» http://noghtenazar.org/node/1692 برای بهبودی و رفاه ملّت خویش دعوت می فرمایند. در این بیانات حضرت بهاءُالله صریحاً مشخص می فرمایند که بِنَفسِه هیچ نظری در مورد داشتن مقامی ظاهری موقتی در این عالم ندارند و بی نظمی را مردود شمرده و در عین حال به پیروان خویش اطاعت از حکومت را پیشنهاد می فرمایند.