بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

لوحِ کَرمِل- منشورِ مرکزِ اداری و روحانیِ دیانتِ بَهائی (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۰ اکتبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

حضرت شوقیِ رَبّانی، ولیِّ اَمرِ دین بهائی http://www.noghtenazar.org/node/1644
با درایتِ خاصّ خویش «لوحِ مبارکِ کَرمِل» را به عنوان یکی از منشورهای دیانت بهائی محسوب فرمودند. این لوحِ مبارک بخصوص در مورد استقرار و گسترش مرکز اداری و روحانی بهائی در دامنۀ کوهِ کَرمِل از اهمیّت خاصّی برخوردار است. «لوحِ کَرمِل» را حضرت ولیِّ اَمرُالله «منشورِ مراکزِ جهانیِ روحانی و اداریِ اَمرِ [= دیانتِ] بهائی» ۳ توصیف فرمودند.

بسیاری از مطالبِ نازله در «لوحِ کَرمِل» بِنَفْسِه شاهدِ صادقی است بر این انتخاب:
https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/bahaullah/gleanings...

«طُوبیٰ لَکِ بِمٰا جَعَلَکِ اللهُ فیٖ هٰذَا اليَومِ مَقَرَّ عَرْشِهٖ وَ مَطْلَعَ آياتِهٖ وَ مَشرِقَ بَيِّناتِهٖ... يٰا کَرمِلُ بَشِّریٖ صِهْيُونَ قُولیٖ اَتَی الْمَکْنونُ... وَ اُحِبُّ اَنْ اُبَشِّرَ کُلَّ بُقْعَةٍ مِنْ بِقاعِ الْأَرْضِ وَ کُلَّ مَدينَةٍ مِنْ مَدائِنِها بِهذَا الظُّهُورِ... سَوفَ تَجْریٖ سَفيٖنَةُ اللهِ عَلَيْکِ وَ يَظْهَرُ اَهْلُ البَهآءِ الَّذينَ ذَکَرَهُمْ فیٖ کِتابِ الْأسْمآءِ.» ۴ [مضمون به فارسی: خوشا به حالِ تو [ای کَرمِل] که خداوند تو را در این روز مَقَرِّ عَرشِ خود و مَطلَعِ آیاتِ خود و مَشرقِ بیّناتِ خود قرار داد... ای کَرمِل به [کوهِ] صِهیون مژده بده بگو [آن موعودی که] مَکنون [بود] آمد... و دوست دارم هر مکانی از مکان های زمین و هر شهری از شهرهایش را به این ظهور [دیانت بهائی] مژده دهم... بزودی سفینة الله [کشتی خدا/ طبق بیان حضرت ولیِّ اَمرُالله اشاره به سفینۀ اَحکام است] بر تو [ای کَرمِل] جریان می یابد و اَهلِ بَهاء که خداوند در کتابِ اَسماء ایشان را ذکر فرمود [طبق بیان حضرت ولیِّ اَمرُالله بیتُ العَدلِ اَعظم است] ظاهر می شوند.]

حضرت بَهاءُالله بِنَفْسِه مَحَلِّ اِستقرارِ جسدِ حضرت باب را تعیین فرمودند. حضرت عَبدُالبَهاء هم با تحمّلِ مَشقّات و صَدَماتِ فراوان مَقامِ حضرتِ باب را بنا نهاده و جسدِ حضرتشان را در مَحَلّی که دقیقاً‌ حضرت بَهاءُالله در نظر داشتند مُستَقَرّ فرمودند.

نقشۀ هوائیِ قوسِ کَرمِل در دهۀ ۱۹۶۰ در لینک زیر مشهود است:
https://beyondforeignness.org/wp-content/uploads/2017/10/arc-1960s.jpg

از آنچه که حضرت ولیِّ اَمرُالله از «لوحِ کَرمِل» در نظر داشتند می توان اِستنباط نمود زیبائی و اِستقرارِ مؤسّساتِ بهائی فرایندی است که تدریجاً در دامنۀ کوهِ کَرمِل گسترش و پیشرفت یافته و خواهد یافت. در ایّام حیاتِ خویش نقشه و برنامه هایی را حضرت وَلیِّ اَمرُالله طرح نمودند که به آهستگی در عرضِ دهه هایِ آینده به صورتِ با شکوه تری مرکزِ اِداری و روحانی با باغ های گستردۀ زیبا به مراتب بنحوی بهتر از آنچه در اَیّامِ حاضر دیده می شود در دامنۀ کوهِ کَرمِل برقرار می گردد.

لوحِ کَرمِل- دوریِ کَرمِل از حضرت بَهاءُالله (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

۲۰ اکتبر ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

متن «لوحِ کَرمِل» به شکلِ مکالمه مابینِ کَرمِل و حضرت بَهاءُالله نازل گردیده و مانند بسیاری دیگر از آثار نازلۀ حضرت بَهاءُالله مطالبِ نَغزی در سطوحی مختلف مطرح نموده.

یکی از پُر اِهتزازترین قسمتِ لوحِ کَرمِل، ناله و بیتابیِ کوهِ کَرمِل از دوریِ حضرت بَهاءُالله می باشد.

«قَدْ اَهْلَکَنیٖ يا مَطْلَعَ الحَيٰوةِ فِراقُکَ وَ اَحْرَقَنیٖ هِجْرُکَ لَکَ الحَمْدُ بِمٰا اَسْمَعْتَنیٖ نِدائَکَ وَ شَرَّفْتَنیٖ بِقُدُومِکَ وَ اَحْيَيْتَنیٖ مِنْ نَفَحاتِ اَيّامِکَ وَ صَريرِ قَلَمِکَ...» ۳ [مضمون به فارسی: به تحقیق که ای مَطلَعِ حیات دوریِ تو مرا هلاک کرد و هِجرانِ تو مرا سوزاند. حمد تو را به خاطرِ این که ندایت را به من شنواندی و مرا به قدومِ خود مُشرَّف فرمودی و از نَفَحاتِ اَیّامَت و صدایِ قَلَمَت زنده کردی...]

آن نفوسی که با صَلاةِ کَبیر(نمازِ بزرگِ) دیانتِ بهائی آشنائی دارند شباهتی بسیار نزدیک در آن به این بیان «لوحِ کَرمِل» پیدا می کنند که روزانه در لحظاتی بسیار خصوصی هر نفسی با خداوند خویش به تلاوت آن مشغول می گردد که در آن روحِ انسانی به ناله از جدایی از مَبْدَءِ خویش می پردازد.

«یٰا مَنْ فیٖ فِراقِکَ ذابَتِ القُلُوبُ و الْاَکْبادُ وَ بِنارِ حُبِّکَ اشْتَعَلَ مَنْ فِی البِلادِ اَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذیٖ بِهٖ سَخَّرْتَ الْآفاقَ بِاَنْ لا تَمْنَعَنیٖ عَمّٰا عِندَکَ یٰا مالِکَ الرِّقابِ.» ۴ [مضمون به فارسی: ای کسی که از دوریَت قلب ها و جگرها آب شد و به آتش حُبَّت همۀ آنان که در شهرها و مَمالک هستند مشتعل شدند از تو به اِسمَت که به آن آفاق را تسخیر کردی می طلبم که مرا از آنچه نزدِ توست ای مالِکِ بندگان منع نفرمایی.]

و مُضافاً می فرمایند:

«اَیْ رَبِّ حُبُّکَ اَضْنَأنیٖ وَ هِجْرُکَ اَهْلَکَنیٖ وَ بُعْدُکَ اَحْرَقَنیٖ. اَسْألُکَ بِمَوْطِیءِ قَدَمَیْکَ فیٖ هٰذَا الْبَیْداءِ وَ بِلَبَّیْکَ لَبَّیْکَ اَصْفِیائِکَ فیٖ هٰذَا الفَضاءِ وَ بِنَفَحاتِ وَحْیِکَ وَ نَسَماتِ فَجْرِ ظُهُورِکَ بِاَنْ تُقَدِّرَ لیٖ زیارَةَ جَمالِکَ وَ العَمَلَ بِما فیٖ کِتابِکَ.» ۵ [مضمون به فارسی: ای پروردگارِ من حُبِّ تو مرا قوی کرد و هجرانِ تو مرا هلاک کرد و دوریَت مرا سوزاند. از تو به قدمگاهت در این بیابان و به لبّیک لبّیک گفتنِ برگزیدگانت در این فضا و به نَفَحاتِ وَحْیَت و نسیم هایِ سپیده دمِ ظهورت می طلبم که برای من زیارتِ جَمالت و عمل به آنچه که در کتابت هست مُقَدَّر فرمایی.]

تشابهاتی شگفت انگیز است که می توان گفت ممکن است این تشبیهِ کوه اشاره ای به روحِ انسانی باشد. در این تشابه پاسخِ حضرت بَهاءُالله به کوهِ کَرمِل قابل توجّه است که طریق رستگاری حقیقی را نشان می دهد.

«خُذیٖ کَأسَ البَقاءِ بِاسْمِ رَبِّکِ الْأبْهیٰ ثُمَّ اشْکُريٖهِ بِمٰا بَدَّلَ حُزْنَکِ بِالسُّرُورِ وَ هَمَّکِ بِالفَرَحِ الْأکْبَرِ رَحْمَةً مِنْ عِندِهٖ.» ۶ [مضمون به فارسی: جامِ بقا را به اِسمِ پروردگارِ اَبهایَت بگیر سپس او را شُکر کن به خاطرِ این که با رحمتی از جانبِ خود حُزنِ تو را به سُرور و غَمَت را به بزرگ ترین شادی تبدیل فرمود.]