بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

نامه زیر به کلیه سایتها نام برده شده فرستاده شد، اما چون هیچیک اقدام به انتشار نکردند آن را در اینجا منتشر می کنیم.

نامه زیر پاسخ به سایت جهان نیوز فرستاده شد، اما به علت چاپ نشدن در سایت در اینجا منتشر می کنیم.

خبرگزاری محترم جهان نيوز

آن خبرگزاری، مورخ 23 شهریور 1387 ، به شمارهء 32898 ، خبری را با عنوان "دستگیری گسترده جاسوسان بهایی در ایران" منتشر كرده اید[i] كه نه تنها موجب تعجّب بهائیان شده است، بلكه باید علت حیرت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز شده باشد! اگر چنین نباشد و وزارت اطلاعات مانند بهائیان از دروغ های بعضاً مضحك منتشر شدهء شما حیرت نكرده باشد، هم ایشان و هم شما شدیداً زیر سؤال خواهید رفت!