بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

درگیرِ استقرارِ صلح در میانۀ جنگ (۱)

نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)

ششم اگوست ۲۰۱۷
ترجمۀ مهرداد جعفری

همان طوری که قبلاً در یکی از مقاله ها مشاهده کردیم
http://www.noghtenazar.org/node/1712 حضرت عبدُالبهاء در دوران جنگ جهانی اوّل مجموعه الواح فرامین تبلیغی را برای بهائیان آمریکای شمالی صادر فرمودند. در حالی که جهان درگیرجنگ بود حضرت عبدُالبهاء درگیر صلح گردیدند. این اوّلین سری از مقالاتی است که به هدف استقرار صلح نوشته شده که اهمّیّت مقام و موقعیّت این اَلواحِ مبارکه را در حوادثی که در زمان جنگ اتّفاق افتاده مشخّص می نماید. این الواح مبارک بعد از جنگ جهانی به آمریکا رسید.

۲۶ مارچ ۱۹۱۹
امروز نمایندگان ممالک متّفق برای کنفرانس متّفقین وارد پاریس شدند. دولت فرانسه که مسؤول برگزاری این جلسه بود سعی براین داشت که هیچ کشوری به تنهائی و منحصراً قرارداد صلحی با کشور آلمان بر قرار نکند و خسارات وارده از جنگ بر عهدۀ قدرت مرکزی بعد از جنگ باشد. کشتن نفوس هنوز ادامه داشت و بذر جنگ جهانی دوّم هم کاشته شد. در مارس ۱۹۱۶ حدود ده میلیون نفر از بین رفتند.

«... خطاب به بهائیان ایالات شمال شرقی
۲۶ مارس ۱۹۱۶
ای منادیان آسمانی ایّام نوروز است همیشه به یاد آن یاران مهربان هستم و از درگاهِ احدیّت طلب تأئید و توفیق می نمایم تا آن جمع مانند شمع در اقالیمِ آمریک بَرافروزند و نورِ مَحَبَّتُ الله در قلوب روشن نمایند تا انوار تعالیم آسمانی خطّۀ آمریک را مانند این فضایِ نامتناهی به نجومِ هدایتِ کُبریٰ روشن و مزیّن فرماید... خداوند می فرماید «وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ» [مضمون به فارسی: زمین را می بینی جامد و افسرده و بی روح و بی جنبش، اما همین که آب باران بر آن می پاشیم به جنبش و حرکت درمی آید و فزونی می گیرد و انواع گیاه های بهجت افزا می رویاند.] زمین خاک سیاه است چون فیضِ اَبرِ بهاری ببارد آن خاک سیاه به اهتزاز آید و گل های رنگارنگ برویاند یعنی نفوسِ انسانی چون از عالمِ طبیعت رهائی یابد و گل هایِ اَسرارِ اِلهی برویاند پس باید انسان سببِ نورانیّتِ عالمِ انسانی گردد و تعالیمی که در کتبِ مقدّسه به وحیِ اِلهی نازل ترویج دهد... حال باید شما دهقانِ آسمانی گردید و تخمِ پاک بیفشانید هر تخمی برکتش محدود است ولکن تخمِ تعالیم آسمانی فیض و برکتش نامحدود و در مَمَرِّ قرون و اَعصار مُتّصلْ خرمن ها تشکیل کند...» ۳

۲۷ مارس ۱۹۱۶
کنفرانسِ متّفقین در پاریس افتتاح شد و دو سنگرِ قوایِ آلمان در یپرز (Ypres) تسخیر شد. آلمانی ها حملات هوایی به سولونیکا (Solonika) نمودند. قوای روسیه در ارمنستان از رودخانه گذشتند. کشتار ادامه دارد.

خیلی خوشحالم که بازهم بعد از دو هفته دوری، این هفته با بررسی چند خبر در خدمت شما هستم. باید اضافه کنم که عشق نوشتن برای شما باعث این خوشحالی شده، وگرنه که در هفته گذشه و حتی قبل از اون خبرهای خیلی جالبی نبوده. خب البته شاید انتظار خبر خوب داشتن آن هم در این اوضاع و احوال که طبق گفته رادیو فردا 180 نفر در همین چند روز اخیر بازداشت شدند، چندان منطقی نباشه. در حالی که فشار بر روشنفکران، دانشجویان، فعالین کارگری، فعالین حقوق بشر، فعالین جنبش زنان و... بیشتر و بیشتر شده، مهم ترین خبر هفته گذشته، دستگیری 10 نفر از بهائیان طهران بود که البته به فاصله دو روز بعد 2 نفر دیگر نیز در سمنان بازداشت شدند.