بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

یك هفته نبودیم هااا!! ببینید چه خبر شده. گویا دوستان خبرساز ما هفته گذشته رفته بودند مرخصی، ما هم هرچه اینترنت را زیرورو كردیم خبری در خور توجه برای شما پیدا نكردیم، برای همین ماهم رفتیم مرخصی! اما گویا آنها این هفته از مرخصی آمده اند و حسابی اخبار برای گشت زنی در اختیار داریم. اما همانطور كه خودتان بعدا متوجه می شوید، متوجه شدیم كه بعضی از خبرگزاری ها یك جورائی كم آورده اند.

هفته گذشته بازار كتاب گویا بسیار داغ بوده خب البته باید تبریك گفت و آرزو كرد در كشوری كه سرانه كتاب خوانی ده دقیقه بیشتر نیست، با ایجاد تحولی در نشر و توزیع كتاب این سرانه افزایش یابد. جدای از نمایشگاه كتابی كه در شیراز برگزار شد، و یك غرفه تخصصی مهدویت، كه البته به مبارزه با بهائیت اختصاص داشت!! دو كتاب تخصصی دیگر نیز در این حوزه منتشر شد.

نامه زیر پاسخ به سایت جهان نیوز فرستاده شد، اما به علت چاپ نشدن در سایت در اینجا منتشر می کنیم.

خبرگزاری محترم جهان نيوز

آن خبرگزاری، مورخ 23 شهریور 1387 ، به شمارهء 32898 ، خبری را با عنوان "دستگیری گسترده جاسوسان بهایی در ایران" منتشر كرده اید[i] كه نه تنها موجب تعجّب بهائیان شده است، بلكه باید علت حیرت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز شده باشد! اگر چنین نباشد و وزارت اطلاعات مانند بهائیان از دروغ های بعضاً مضحك منتشر شدهء شما حیرت نكرده باشد، هم ایشان و هم شما شدیداً زیر سؤال خواهید رفت!