بخش سردبیر

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/42

نامه زیر پاسخ به سایت جهان نیوز فرستاده شد، اما به علت چاپ نشدن در سایت در اینجا منتشر می کنیم.

خبرگزاری محترم جهان نيوز

آن خبرگزاری، مورخ 23 شهریور 1387 ، به شمارهء 32898 ، خبری را با عنوان "دستگیری گسترده جاسوسان بهایی در ایران" منتشر كرده اید[i] كه نه تنها موجب تعجّب بهائیان شده است، بلكه باید علت حیرت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز شده باشد! اگر چنین نباشد و وزارت اطلاعات مانند بهائیان از دروغ های بعضاً مضحك منتشر شدهء شما حیرت نكرده باشد، هم ایشان و هم شما شدیداً زیر سؤال خواهید رفت!

جوابیه زیر از طرف سایت نقطه نظر به سایت ها و خبرگزاری های زیر ارسال گردیده است اما چون اقدام به چاپ آن ننمودند جهت اطلاع هموطنان شریف ایرانی در اینجا منتشر شود:

خبرگزاری فارس

سایت رجا نیوز

سایت شیعه آنلاین

سایت خبری انصار

سایت الف

سایت فردا

سایت موعود

سایت ایران اکونومیست مدير محترم سایت...... خبرگزاری......

شما در سايت خود در تاريخ شنبه 12..... 13.... مرداد ماه 87 نوشته ايد: مرکز بهاييان در اسراييل از خانم شيرين عبادي به علت برگزاري کنفرانس مطبوعاتي "حق آموزش و پرورش" و نيز مفاد بيانيه پاياني کنفرانس تقدير کرده است. و نوعي اين خبر را مطرح نموده ايد که گويا خانم عبادي عملي بسيار زشت را مرتکب گرديده است و اين عمل ايشان مغاير با همه اصول اخلاقي، ديني و قانوني بوده است و تقدير مرکز جهاني بهايي ايشان را سرافکنده و رسوا نموده است و از پيش قضاوت فرموده ايد که همه مردم شريف ايران نيز همانند شما مي انديشند .