پاسخ به اتهامات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/44

برگرفته از : http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=51202

طلوع اکاذیب تکراری از افق «مشرق نیوز» و علّت اصلی آن

سایت «مشرق نیوز» مقاله ای مفصّل همراه با عکس با عنوان «مروری بر اعمال تروریستی فرقه بهائیّت؛ بهائیان قاتل در ایران چه کردند؟» به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ منتشر نموده است. (۱) اساس مقاله عمدتاً بر پایۀ اکاذیب و توهمّات مقالات و سایت آقای عبدالله شهبازی است. اکثر منابع دیگر مقاله هم کتب و سایت های مشابه ضدّ بهائی است. (۲) زیر مقاله هم تا حال بیش از چهل نفر نظرات ضدّ بهائی نوشته، به «به به و چه چه گفتن» مشرق نیوز و انواع لعنت بر بهائیان پرداخته اند درحالی که مدیر محترم سایت حتّی یک نظر مخالفِ بهائی ستیزان را هم منتشر نکرده است!

در مقدمۀ مقاله، براساس توهمّات و ادعاهای بی دلیل و بی سندِ آقای عبدالله شهبازی، بدون توجّه به تکراری و کهنه بودن اکاذیب و اتهامات نوشته است:

«بهائیان همواره در عرصه های حقوق بشری یکی از سوژه های تبلیغاتی دنیای غرب علیه ایران بوده اند گویا این جماعت، مظلومان و ساکتان تاریخ بوده و در حق انها ظلمی بزرگ رقم خورده است اما آنچه کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته اعمال شنیع این فرقه در قالب ترور، آدمکشی، قتل و کشتار بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بهائیان همواره در عرصه های حقوق بشری یکی از سوژه های تبلیغاتی دنیای غرب علیه جمهوری اسلامی بوده اند گویا این جماعت، مظلومان و ساکتان تاریخ ایران بوده و در حق انها ظلمی بزرگ رقم خورده است شاید تاکنون فکر می کردید بهائیت، یکی از فرقه های انحرافی است و توسط کانونهای استعماری ایجاد شده است. سرسپردگی این دین ساختگی و انحرافی جای سوال و شک ندارد اما آنچه کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته است اعمال شنیع این فرقه در قالب ترور، آدمکشی، قتل و کشتار بوده است. در این گزارش مروری بر اعمال تروریستی این گروه خواهیم داشت.»

پاسخ اتهامات ناوارد مزبور را بهائیان بارها در سایت ها و کتب و مقالات خود داده اند و احدی از بهائی ستیزان ازجمله آقای شهبازی جوابی برای آن نداشته اند. (۳) در اینجا نیازی به طرح مجدّد پاسخ های مزبور نیست، امّا آنچه که خیلی مهمّ و قابل توجّه است و موجب شده مشرق نیوز نیز همچون امثال آقایان شهبازی و سیّد کاظم موسوی و رسانه هایی چون کیهان و جوان آنلاین و بهائی پژوهی و دیگر سایت ها و وبلاگ های ضدّ بهائی وارد کارزار بهائی ستیزی شود، این حقیقت آشکار است که بهائیان واقعاً و عملاً از حقوق انسانی خود در جمهوری اسلامی ایران محروم و مورد ستم های دائمی بوده و هستند. مشرق نیوز در حقیقت می کوشد تا مظلومیّت حقیقی بهائیان را که مدارک و شواهد آن موجود است، عمداً انکار کند و در عوض آنها را متهم به مظلوم نمایی نماید تا جمهوری اسلامی ایران را از جنایاتی که در حق بهائیان در سی و چهار سال اخیر رواداشته مبرّا سازد! شاهد این دغدغۀ مشرق نیوز آن که در «پایان سخن» نوشته است:

پاسخي به مقالۀ «امواج حجاب ستيزي درتاريخ معاصرايران»
نگارش: حامد صبوری
در روزنامۀ جمهوری اسلامی، چهارشنبه 20 دی 1385، شمارۀ7962، ص7، مقاله ای غیرمحققانه و سطحی، به قلم آقای علی معصومی (وزوایی)، با عنوان امواج حجاب ستیزی در تاریخ معاصر ایران (به مناسبت سالگرد کشف حجاب توسط رضا خان[در17 دی 1314])، منتشرشده است که نویسنده در آن، به اصطلاح به توضیح چهار موج حجاب ستیزی، که طبق نقشۀ استعمار گران انگلیسی و رهبران متعصّب جهان صلیبی در ایران به وجود آمده، پرداخته است. مجریان حجاب ستیزی دراین چهار موج، به قول نویسندۀ مقاله عبارتند از: 1- فرقۀ استعماریِ ضالّۀ بابی و بهائی به عنوان طلایه دار و پیاده نظام دشمنان اسلام در ایران و اوّلین حجاب ستیزان؛ 2- ناصرالدّین شاه قاجار؛ 3- مظفّرالدّین شاه و مشروطه؛ 4- رضا شاه پهلوی ومحمّد رضا شاه. متأسفانه نویسندۀ محترم درمقاله شان بدون انصاف و تقوی و خشیتُ الله، علاوه بر این که دین بهایی (و بابی) را فرقه نامیده اند، از آ ن با صفاتی چون: ضالّه، کثیف، مفسده انگیز، فاسد و منحرف، شیطانی، یاد کرده اند.
جامعۀ بهایی در ایران بیش از یک قرن و نیم است که به انواع اکاذیب و تهمت ها و تحریفات دربارۀ تاریخ و عقاید و تعالیم آیین جدید آسمانی اش، که دائمأ به مناسبت های مختلف تکرار شده، عادت دارد! اقلیت ناچیزی از ایرانیان عزیز نیز که کمر بر محو این جامعه بسته اند، به بی اعتنائی به پاسخ های بهاییان عادت دیرینه دارند! اکثریت باقیمانده از هموطنان عزیز نیز که بسیاریشان از دوستان و فامیل و همسایگان و همکاران هموطنان بهایی خود بوده و هستند، به دیدن این دوعادت، عادت دارند. امّا اینک چندی است که این اکثریت، به تجربۀ تاریخی، به خصوص درمورد بهاییان، دریافته اند که بسیاری از مطالبی که توسط بعضی نفوس مغرض، چه به نام مذهب و چه سیاست، مطرح شده و می شود، جز تهمت و کذب و افترا نبوده و نیست. این تجربه اگرچه با خون دل خوردن و حبس و تکفیر و تبعید و کشتار و محرومیّت های گوناگون اجتماعی و حقوقیِ بسیاری از مظلومین، اعمّ از بهایی و غیر بهایی، به دست آمده، ولی بسیار مبارک و سرنوشت ساز است و اوّلین قدم اساسی و حیاتی ای است که می تواند ملت عزیز ایران را، که هم به شرافت و معنویّت اسلام عزیز مزیّن است و هم به شکوه و جلال فرهنگ و تمدّن چند هزار سالۀ ایرانی اش، به ساحل امن و سعادت حقیقی ای که آیین جدید آسمانیِ برخاسته از خاک مقدسش در برابر دیدگانش قرارداده، برساند.