پاسخ به اتهامات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/44

اخیراً سایتی ضد بهائی مطلبی تحریف شده و ناقص و توهین آمیز و با کشیدن کاریکاتور با عنوان «عید رضوان بهائی جشنی به بهای هرج و مرج عمومی» منتشر کرده و قسمتی از کتاب "گنجینۀ حدود و احکام" را در خصوص نه روز ایّام تعطیل بهائی در سال کپی کرده و تمسخر نموده است که چون در این ایّام کار و اشتغال بر بهائیان حرام گردیده پس به عنوان مثال در کاریکاتور مزبور، جراحان بهائی حین عمل در روز عید رضوان بهائی باید عمل را نیمه کاره گذاشته به فردا موکول کنند! و در کاریکاتوری دیگر اهل یک خانواده به علت تعطیلی آن روز مجبورند گرسنه بمانند!(1)

بنده که این مطلب را دیدم حیرت کردم زیرا سایت مزبور مطلب کپی شده از منبع مورد اشارۀ خود را که کتاب "گنجینۀ حدود و احکام" است ناقص آورده که به نوعی تحریف محسوب می شود. همچنین دیدم مطلبی را که اشاره کرده در هر دین و جامعه ای به شکلی وجود دارد. زیرا هر قوم و ملت و جامعۀ دینی یا غیردینی نیز در سال روزهای تعطیلی خاصّی برای خود دارند که به تجلیل و احترام آن می پردازند و در آن روزها دست از کار می کشند.

منبع:ایران گلوبال

خطه مازندران و مخصوصا بهاییان ان، این روزها زیر چکمه موحد روزگار می گذرانند.(1) شنیده شد که به بهاییان زندانی و تحت ستم پوزخند زده و با نگاهی عاقل اندر سفیه و حالتی عالی اندر سفیل گفته که مگر بهاء الله نگفته که از ظلم احدی نمی گذرم؟ چرا خبری از او نیست؟ چرا ما را غمی نیست؟ ما که سرحال و قبراق می تازیم و می تازانیم و می تازیانیم و به احدی پاسخگو نیستیم.

پس بهاء الله کجاست؟ (2) او که مدعی است از ظلم احدی، نمی گذرد چگونه است که از ظلم ما بر فیض الله روشن، سیمین گرجی، سهیلا مطلبی، امید قنبری، فواد فنائیان، خانواده لهراسب، درسا سبحانی، طره تقی زاده، هوشنگ فنائیان، مسعود عطائیان، وحید ایقانی، امید قادری، انور مسلمی، سارا محبوبی و دهها نفر دیگر از بهاییان و غیر بهاییان به سادگی گذشته است؟ و مطالبی از این قبیل. گر چه این رفتار و گفتار را یک روانشناس باید تحلیل کند و بیماری وی را تشخیص داده و به درمان ان بپردازد اما با یک مرور سطحی نیز می توان نکاتی را دریافت.