اصول اعتقادات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/4

برگرفته از: http://fa.iranpresswatch.org/?p=5594

ماخذ: impresa.elmercurio.com

ترجمه: دیده بان مطبوعات ایران

آقای هاویر کنتراس ۱ اخیرا در باره معبد بهائی چنین اظهار نموده است: «اولین مشرق الاذکار بهائی امریکای جنوبی که در دامنه سلسله جبال آند ۲ در نزدیکی شهر سانتیاگو، پایتحت کشور شیلی، در اواسط ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ در منطقه ای بنام پنیالولن ۳در نهایت جلال افتتاح گردیده، با شکوه و استحکامش هر روزه توجه بیشتری از مردم را بخود جلب میکند.»

روز دو شنبه اخیر گروه نظم بدیع ۴ که شب قبلش در تآترکاپولیکن ۵ برنامه اجرا نموده ودر روز بعد هم به دیدنیهای پایتخت شیلی رفته بودند، در صفحه اینستاگرم خود تحت عنوان «روزی فراموش نشدنی با مردمی دوست داشتنی» مطالبی نوشته اند. این مطالب همراه با عکس اعضاء گروه و تهیه کنندگان محلی که به دعوتشان به شیلی آمده بودند در جلوی این بنای پر ابهت گرفته شده است. این ساختمان مانند غنچه گلی عظیم در حال شکوفائی میباشد که در میان دامنه سر سبز جبال آند که شهر سانتیاگو را محاصره کرده قرار دارد. زمانی که به طرف شرق شهر سانتیاگو نظر بیاندازیم غیر ممکن است این بنای مجلل که با ارتفاع ۳۰ متری مرتفع گردیده از نظر پنهان بماند.

ساختمان این بنای عظیم شش سال پیش در زمینی به مساحت ۶ هکتار در ناحیه پنیالولن که عامل کنجکاوی مردم و اهالی منطقه بود شروع گردید. در دو سال خاتمه بنا، جناح های نه گانه منحصر بفردش قد کشیده،که مخلوطی از مرمر و شیشه میباشد و نور آقتاب با تلالویی خاص از آن بازتاب می یابد و مانند گلپرهای زیبائی سر به آسمان می سایند.

برای بسیاری از مردمان این سؤال مطرح بود که هدف از این بنای عظیم که تدریجا سر به فلک میکشد چه میتواند باشد؟ آیا بنائی است برای همگان و یا ساختمانی است خصوصی؟

عاقبت این معما در روز ۱۶ اکتبر هنگام افتتاح اولین مشرق الاذکار قاره امریکای جنوبی در کشور شیلی که بدون هیچ تشریفاتی رسمی و بدون وجود روحانیون، تمثالها و تصاویر مذهبی انجام گرفت حل گردید، در فضائی که همگان از زن و مرد، خرد و کلان بدون در نظر گرفتن عقاید و افکار مذهبیشان برای نیایش و تلاوت آثار دیانت خویش گرد هم آمده بودند.

دیانت بهائی از سال ۱۹۴۰ پیروانی در کشور شیلی پیدا کرده است که در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آنچنان پیشرفتی نمود که در سال ۲۰۰۱ میلادی جهت استقرار مشرق الاذکاری جهانی و بعنوان محل اولین مشرق الاذکار امریکای جنوبی برگزیده شد.

آئین بهائی با ۶ میلون پیرو همواره در حال گسترش و افزونی است که هم اکنون در ۲۴۷ کشور و جزیره استقرار یافته است.

برگرفته از: http://www.alayam.com/Article/courts-article/404338/Index.html?utm_sourc...

روزنامۀ الأیّام/ بحرین

شمارۀ 10046

10 اکتبر مطابق 9 محرم 1438

ترجمۀ مقاله ای به قلم اسحق یعقوب الشیخ

با مردم، انجمن فعالیت های اجتماعی بهائی

در مملکت بحرین همۀ ادیان: یهودی، مسیحی و بهائی در اجرای مراسم مذهبیشان از آزادی برخوردارند، در روز 22 سپتامبر که مصادف با روز جهانی صلح است انجمن بهائی جشنی بدین مناسبت برگزار کرد و طی سخنرانی نمایندۀ انجمن چنین اظهار داشت: "این اوّلین بار در تاریخ جهان است که می توان تمام کرۀ زمین را با وجود اختلافات بیشمار مردمش به شکل یک واحد مجسم کرد، پس استقرار صلح جهانی نه تنها امکان دارد بلکه اجتناب ناپذیر است و مرحلۀ دیگری از ترقی و تکامل عالم است... سرچشمۀ این خوشبینی ما عبارت از تجسم عالمی است که از حدّ اختتام جنگ و ایجاد سازمان های همکاری بین المللی بالاتر رود، صلح پاپدار در میان ملل هرچند مرحله ای است مهم و ضروری ولی این صلح بنفسه مقصد غائی تکامل اجتماعی نوع انسان نیست بلکه مقصد والاتر از متارکۀ جنگ است که در مراحل أوّلیه اجباراً برأثر وحشت از جنگ بوجود می آید و ماورای صلح سیاسی است که به اکراه میان کشورهای رقیب و مظنون به یکدیگر حاصل می شود، و ماورای اقدامات عملی برای أمنیت متقابل و همزیستی و حتى ماورای بسیاری از تجارب همکاری و تعاونی است که در جهان پدید می آید، ماورای اینها یک مقصد غائی عالی نهفته است که عبارتست از اتحاد و اجتماع اهل عالم تحت لوای یک خانوادۀ جهانی.

حضرت بهاءالله یک قرن پیش چنین فرمود: "اصلاح عالم و راحت اُمم ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق."

واضح و آشکار است که دیانت بهائی در رویکردهای مذهبی اش بر تقویت و استقرار صلح و آشتی بر روی زمین و فعال ساختن همکاری و برادری در میان ملت ها تکیه می کند.

لازم به تذکر است که دوست عزیزم جناب ورقاء روحانی و همسرشان نغمه که در زمینۀ مبادی صلح فعال هستند بیانیه ای تحت عنوان وعدۀ صلح جهانی صادره از بیت العدل اعظم خطاب به ملت های جهان به من دادند. لازم به یادآوری است که بیت العدل أعظم بالاترین مؤسّسۀ اداری در جامعۀ جهانی بهائی است که هر پنج سال یک بار طی یک کنفرانس جهانی انتخاب می شود و عهده دار امور اداری و فعالیّت های جامعه ای است شامل چندین میلیون نفر که در سراسر عالم منتشر هستند.