اصول اعتقادات

http://lab.noghtenazar2.info/taxonomy/term/4

اخیراً در آلمان کتابی تحت عنوان جهان اسلام و آینده منتشر شده ودر سایت بی بی سی به زبان فارسی معرفی گردیده است. در ابتدا معرفی کننده سؤالات چندی را ازقبیل: اسلام دین جنگ است یا صلح؟، اسلام ومسلمانان چه نسبتی با عملیات خشونت آمیز دارند؟ و......مطرح میکند وبعد به معرفی کتاب می پردازد که بیشتر ذکر نام و بیان نظریات عدّه زیادی از متفکّرین جهان اسلام در عصر حاضر است که میکوشند بین اعتقادات و تعالیم اسلام و نیاز های دنیای امروز از لحاظ دمو کراسی وحقوق بشر، وده ها مطلب دیگر به نحوی هم آهنگی ایجاد نمایند نام ونظریات این متفکرین طبق معرفی مذکور بشرح زیر خلاصه میگردد.(از سایت بی بی سی ۳۰می۲۰۰۶)

_حسن البناء بنیانگزار جنبش اخوان المسلمین که معتقد بود قوانین اسلامی باید جایگزین قواعد عرفی شود.
_جمال البناءبرادر کوچکتر حسن البناء که به تساوی حقوق زن ومرد معتقد است وبا هر نهادی که مدعی انحصار تولیت دین باشد مخالف است.
_طارق رمضان که ساکن سویس است وبا طرح هائی جوانان را بسوی خو د جلب کرده است.

شاید شما خوانندگان عزیز هم شنیده باشید كه بهاییان طبق حكم و دستور دینی خود نباید در امور سیاسی مداخله كنند. این امر موجب بحث های متناقض و نیز سوء تفاهماتی درباره مفهوم عدم مداخله در سیاست شده است.
از جمله سوء برداشت ها آنكه به خاطر این حكم، بهاییان اغلب متّهم می شوند كه خود را از مشكلات واقعی و سرنوشت همنوعانشان در دنیا دور نگه می دارند. حال آنكه چنین نیست و بهاییان مأمورند تمام لحظات زندگی و حتّی جان عزیز خود را در راه رفع مشكلات اهل عالم و ایجاد سعادت و سرور حقیقی برای بنی آدم نثار نمایند. چنانكه حضرت بهاءالله ، شارع دین بهایی به بهاییان چنین فرموده اند: «یا اَحِبّائی ما خُلِقْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ، بَلْ لِلْعالَمِ.ضَعُوا ما ینْفَعُكُمْ وَ خُذُوا ما ینْتَفِعُ بِهِ الْعالَمُ» ای احبّای من، شما برای خودتان آفریده نشده اید، بلكه برای عالمیان آفریده شده اید. رها كنید نفع خودتان را و آنچه را كه موجب بهره و نفع عالمیان است بگیرید.