سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

چرا باورهای مذهبی هر چه بیشتر محبوبیت پیدا می کنند؟
1397/07/09
برگرفته از: //www.tribunezamaneh.com/archives/171161چرا باورهای مذهبی هر چه بیشتر محبوبیت پیدا می کنند؟هشتاد و چهار در صد از مردم جهان معتقد به یکی از ادیان هستند و این رشد می تواند چه معنائی برای آینده داشته باشد؟نوشته هَریت شروود ـ Harriet Sherwood (۱)ترجمۀ مهرداد جعفریجمعیت معتقدین به ...
ادامه مطلب